Indie – Jeevika Vimukti Trust

Opis problemu

Jedną ze współczesnych form niewolnictwa jest praca przymusowa w wyniku zaciągniętych długów (bonded labour). Tego typu niewolnictwo ma miejsce między innymi przy produkcji jedwabiu w stanie Karnataka w Indiach, który dostarcza największą produkcję jedwabiu w kraju. Z materiału szyje się tu między innymi zdobne sari, które są w Indiach towarem luksusowym.

Ta forma współczesnego niewolnictwa jest w Indiach nielegalna. Praktyka przymusowej pracy za długi została w pełni zakazana w 1976 roku i osoby, które są jej ofiarami mogą aplikować o wyzwolenie i odszkodowanie od indyjskiego rządu. Według stanowego prawa w Karnatace, proces wyzwolenia powinien trwać do miesiąca. W praktyce odzyskanie wolności często ciągnie się latami.

Opis organizacji

Od 1988 r. organizacja Jeevika pracuje w terenie w całym indyjskim stanie Karnataka, aby zidentyfikować, uwolnić i zrehabilitować robotników niewolniczych. Na czele organizacji stoi Kiran Kamal Prasad – indyjski aktywista i założyciel organizacji Jeevika, który od lat walczy z problemem przymusowej pracy za długi.
Jeevika uważa, że edukacja i organizacja społeczna mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia ludziom pozostania wolnymi. Powinno to doprowadzić do zmiany polityki rządu i sprawić, że będzie on reagował na przypadki niewolniczej pracy.
Do tej pory, Jeevika pomogła uwolnić ponad 30 000 pracowników przymusowych, z których 5 000 otrzymało dotacje na rehabilitację od rządu.
Jeevika regularnie identyfikuje pracowników niewolniczych w okolicach wiosek w Karnatace i umożliwia im składanie wniosków do zastępców komisarzy o ich zwolnienie i rehabilitację.
Organizacja pomaga również kobietom z rodzin pracowników przymusowych i rolników w tworzeniu małych grup samopomocy (SHG) w celu uzyskania oszczędności i kredytów. W ramach tych grup planują i realizują indywidualne i zbiorowe projekty na rzecz zrównoważonych źródeł utrzymania. Organizowane są regularne spotkania, szkolenia, przedstawienia teatrów ulicznych i programy publiczne w celu podniesienia świadomości pracowników niewolniczych i ogółu społeczeństwa w zakresie przepisów prawnych dotyczących pracy niewolniczej i innych powiązanych kwestii. Podejmowane są także wysiłki w celu wprowadzenia zmian w polityce rządu na szczeblu stanowym i krajowym.
W 2004 roku Jeevika została poproszona o przygotowanie państwowego planu działań na rzecz wykorzenienia pracy niewolniczej.

Opis projektu

Głównym celem projektu wspieranego przez Kulczyk Foundation jest wspieranie pracowników niewolniczych i innych ubogich robotników w prowadzeniu małych przedsiębiorstw i uzyskiwaniu regularnych dochodów, które mogą ostatecznie wyprowadzić ich z kręgu ubóstwa i pomóc ich dzieciom w uzyskaniu wysokiej jakości edukacji, czyniąc je samodzielnymi obywatelami. W ramach pierwszego etapu projektu, 65 pracowników niewolniczych zgłosiło się, aby zająć się prowadzeniem małych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży owoców, kwiatów, warzyw oraz odzieży na rogach ulic i do gospodarstw domowych oraz czyszczenie nie w pełni uformowanych i „brudnych” kokonów i sprzedaż ich fabrykom jedwabiu.

Wesprzyj naszego partnera

Nasz partner:

Jeevika Vimukri Trust

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej