Kambodża - Tiny Toones

KRAJ – PROBLEM

Kambodża to kraj położony w Azji południowo-wschodniej, na Półwyspie Indochińskim. Ponad cztery miliony jej mieszkańców zagrożonych jest biedą, a jednym z większych wyzwań dla dalszego rozwoju kraju jest dostęp do edukacji. Według raportu Banku Światowego z 2019 roku, ponad 30% dzieci poniżej 5 roku życia cierpi na zahamowanie w poprawnym rozwoju, a jedynie 36% dzieci w wieku 3-5 roku życia uczęszcza do placówek wczesnoedukacyjnych. Zgodnie z danymi UNICEF, ok. 25% dzieci w III klasie szkoły podstawowej nie potrafi pisać, a jedynie 45% uczniów w wieku 17 lat nadal uczęszcza do szkoły. Dzieci i młodzież w Kambodży rzucają szkołę z wielu powodów; do najczęstszych z nich zaliczyć można niewystarczające przygotowanie do rozpoczęcia edukacji podstawowej (w wyniku np. braku kształcenia wczesnoszkolnego), nauczycieli niewystarczająco przygotowanych do nauczania, jak również brak samej umiejętności uczenia się u uczniów. Szkoły w Kambodży bywają także miejscem pełnym przemocy, gdzie nauczyciele często stosują kary cielesne. Dodatkowym bodźcem utrudniającym dostęp do edukacji jest słaba infrastruktura - w tym utrudniony dostęp do wody i kanalizacji. Szczególnie w biedniejszych i słabiej rozwiniętych rejonach Kambodży, rodzice często nie rozumieją wartości edukacji i nie stać ich na wysłanie swych dzieci do szkoły. Zamiast tego muszą one pracować, aby finansowo wspomóc swoje rodziny. W rezultacie, dzieci i młodzież często angażują się w działalność przestępczą.

ORGANIZACJA

Tiny Toones to organizacja, której celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży, które są zagrożone m.in. uzależnieniem od narkotyków, przemocą domową/seksualną, dołączeniem do grup przestępczych w Kambodży. W swych działaniach, organizacja skupia się na skierowaniu energii oraz kreatywności swych podopiecznych w kierunku breakdance’u i hip-hopu oraz edukacji. Jednocześnie podbudowywane jest ich poczucie własnej wartości. Będzie ona dla nich kluczowa w przyszłości, podczas poszukiwania pracy zarobkowej czy realizowania swoich marzeń. Organizacja oferuje również szereg możliwości edukacyjnych - od nauki języka angielskiego i kursy informatyczne, aż po zajęcia poświęcone zdrowemu trybowi życia.

PROJEKT WSPIERANY PRZEZ KULCZYK FOUNDATION

Kulczyk Foundation wsparła działania Tiny Toones poprzez sfinansowanie przedstawienia, w którym wzięli udział uczniowie-beneficjenci organizacji. Fundacja pomogła też pokryć koszty administracyjne związane z działalnością organizacji.

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Nasz partner:

Tiny Toones

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej