Kostaryka – Sifais

OPIS PROBLEMU

Kostaryka, będąca jednym z najlepiej prosperujących i politycznie stabilnych państw w regionie Ameryki Środkowej, to miejsce, w którym schroniło się ponad 85 000 uchodźców i osób ubiegających się o azyl z sąsiedniej Nikaragui. Nikaragua z kolei należy do najbiedniejszych krajów zachodniej półkuli, a migracje Nikaraguańczyków do Kostaryki nie są nowym zjawiskiem. Ze względu na trudną sytuację opuszczają oni ojczyznę od dekad, jednak w ostatnich latach nastąpiło nasilenie tego trendu w wyniku opresyjnych form dyktatury prezydenta Daniela Ortegi. Dzielnica biedy La Carpio znajdująca się w stolicy Kostaryki, San José, zamieszkiwana jest głównie przez Nikaraguańczyków. Została utworzona w latach 1993-1994 przez grupę imigrantów i osadników miejskich, a z czasem ich liczba coraz bardziej wzrastała. La Carpio rozrosła się od kilku rodzin, które zamieszkały tę dzielnicę na początku lat 90., do obecnie około 50 000 mieszkańców. La Carpio charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem biedy, bezrobocia i przestępczości. Domy są prowizoryczne, zbudowane z blachy. La Carpio uważana jest za okolicę o niskim poziomie społeczno-ekonomicznym oraz wysokim wskaźniku przeludnienia i zanieczyszczenia. Nie ma tam wystarczającego dostępu do podstawowych usług, takich jak elektryczność czy woda pitna. Brak środków finansowych pociąga za sobą złe warunki mieszkaniowe (brudne podłogi, dachy zbudowane z kiepskiej jakości materiałów) oraz ograniczoną infrastrukturę (brak odpowiednich dróg, co w rezultacie wymaga niebezpiecznych przepraw przez rzekę oraz utrudnia ochronę mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych).

OPIS ORGANIZACJI

Sifais (Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social / Kompleksowy System Szkoleń Artystycznych na rzecz Integracji Społecznej) to założona w 2011 roku fundacja, która wspiera migrantów i uchodźców mieszkających w dzielnicy La Carpio, w San José. Organizacja powstała z inicjatywy dwóch kobiet, Alicii Avilés i Maris Stelli Fernández, które początkowo chciały utworzyć orkiestrę dla dzieci i młodzieży w La Carpio, by w ten sposób zapewnić im inne zajęcie niż prowadzące do przestępczości życie na ulicach. Wachlarz działań Sifais szybko jednak się rozszerzył, a dziś fundacja realizuje szereg aktywności na rzecz integracji społecznej zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Jednocześnie, dąży do poprawy warunków życia ludzi mieszkających w La Carpio poprzez zaangażowanie w wolontariat osób wywodzących się z bardziej uprzywilejowanych środowisk. Dzięki wolontariuszom beneficjenci Sifais mogą nabywać umiejętności artystyczne, sportowe, akademickie, techniczne oraz z zakresu przedsiębiorczości, co wpływa na zmniejszanie barier oraz stereotypów pomiędzy ludźmi znajdującymi się w różnym położeniu socjoekonomicznym i pochodzącymi z różnych kultur. Poza różnorodnymi szkoleniami i działaniami edukacyjnymi Sifais pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy dla swoich podopiecznych oraz w zdobywaniu przez nich doświadczenia zawodowego. Zakładane są przedsiębiorstwa społeczne, do których zaliczyć można warsztat krawiecki Entre Costuras, w ramach którego kobiety z lokalnej społeczności szyją i sprzedają swoje wyroby tekstylne, czy też przedsiębiorstwo kobiet SIFAISSORI, które zajmuje się produkcją drewnianych zabawek dla dzieci, ze sprzedaży których dochód przeznaczany jest m.in. na funkcjonowanie przedszkola Montessori prowadzonego przez Sifais.

OPIS PROJEKTU

Kulczyk Foundation wspiera działania Sifais na rzecz kobiet mieszkających w La Carpio. Dzięki środkom Kulczyk Foundation organizacja rozpoczęła projekt mający na celu walkę z ubóstwem menstruacyjnym – 200 kobiet żyjących w skrajnym ubóstwie otrzymuje zestawy ekologicznych podpasek wielokrotnego użytku. Jednocześnie wolontariusze Sifais wywodzący się z bardziej uprzywilejowanych środowisk udzielają im szkoleń z zakresu zdrowia i higieny menstruacyjnej, dzięki czemu zyskują większą świadomość nt. problemów kobiet w La Carpio. Podpaski dystrybuowane w ramach projektu wyszywane są przez ubogie i bezrobotne kobiety zrzeszone w przedsiębiorstwie Entre Costuras. Dzięki wsparciu Kulczyk Foundation zakupiono dla nich nowe maszyny do szycia oraz niezbędne narzędzia, co pozwala na pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości społecznej kobiet oraz zapewnia im stałe źródło dochodu.

Wesprzyj naszego partnera

Nasz partner: Sifais (Kostaryka)

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej