Lesotho – SOS Children’s Villages Lesotho

KRAJ / PROBLEM

Lesotho to kraj położony w południowej Afryce, będący enklawą w Republice Południowej Afryki. Jest jedynym krajem na świecie położonym w całości na wysokości ponad 1000 metrów n.p.m. Ponad połowa populacji Lesotho żyje poniżej granicy ubóstwa, a co czwarty mieszkaniec tego kraju jest zakażony HIV, co stanowi drugi po eSwatini najwyższy wskaźnik na świecie. W rezultacie, epidemia HIV i AIDS dotyka w Lesotho prawie każdą rodzinę. Oczekiwana długość życia należy tu do najniższych na świecie – to zaledwie 53 lata, a HIV i AIDS stanowi najczęstszą przyczynę osierocenia dzieci w tym kraju.

ORGANIZACJA

SOS Wioski Dziecięce (SOS Children’s Villages) to założona w 1949 roku sieć organizacji działających w 135 krajach świata, których celem jest niesienie pomocy dzieciom, które straciły dom i rodzinę, jak również takim cierpiącym z powodu różnych form wykluczenia społecznego, w tym skrajnego ubóstwa.

W Lesotho działają dwie SOS Children’s Villages: w Quthing oraz w Maseru. Do obu placówek trafiają osierocone i opuszczone dzieci, w tym dzieci, których rodziców nie stać na wysłanie ich do szkoły.

W ramach Programu Umacniania Rodziny, SOS Children’s Villages Lesotho pomaga rodzinom opiekującym się dziećmi osieroconymi albo zagrożonymi porzuceniem. Jedną z dostępnych form pomocy są pożyczki, dzięki którym możliwe jest storzenie własego małego przedsiębiorstwa.

PROJEKTY

Kulczyk Foundation wsparła fundusz, w ramach którego SOS Children’s Villages Lesotho pomaga rodzinom opiekującym się dziećmi osieroconymi albo zagrożonymi porzuceniem.

Obejrzyj Efekt Domina
Wesprzyj Kulczyk Foundation

Nasz partner:

SOS Wioski Dziecięce

Dominika Kulczyk

Mówi się, że jeśli człowiek ma do dyspozycji jednego dolara dziennie, to jest to bardzo trudna sytuacja. Tutaj jeden dolar musi wystarczyć dla pięciu osób.

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej