Nepal – 3 Angels Nepal

KRAJ / PROBLEM

Nepal jest krajem leżącym w Azji Południowej, w środkowej części Himalajów. Mieszkańcy tego kraju należą do najbiedniejszych na świecie.

Państwowy system opieki socjalnej nie jest wystarczający, aby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę dzieciom tam przebywającym. Duże problem w tym kraju stanowi handel ludźmi, którym zagrożone są przede wszystkim dziewczynki i kobiety.

ORGANIZACJA

Jednym ze sposobów walki z handlem ludźmi jest skuteczny system kontroli granic, który utrudnia handlarzom wywożenie swoich ofiar do innych krajów. Granica między Indiami a Nepalem jest otwarta, praktycznie niekontrolowana i ma ponad tysiąc siedemset kilometrów. Swobodny przepływ ludzi i towarów miał usprawnić współpracę handlową między tymi dwoma krajami i tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarki. Granica jest wykorzystywaną przez pośredników biorących udział w handlu ludźmi.

3 Angels Nepal (3 AN) to organizacja założona przez ofiarę handlu ludźmi, której pracownicy zajmują się zarówno działaniami prewencyjnymi, ratowaniem niewolników oraz rehabilitacją ofiar handlu ludźmi.

Jednym ze sposobów walki z handlem ludźmi w organizacji 3Angels Nepal jest system punktów kontroli na granicach. Pracownicy i wolontariusze organizacji, starają się identyfikować ofiary handlu ludźmi. Dbają, by te osoby nie wyjechały z kraju, i uratowanym w ten sposób ludziom pomagają wrócić do swoich domów.

PROJEKTY

Kulczyk Foundation wsparła organizację poprzez wspieranie stworzonego przez 3 AN systemu punktów kontroli na granicy Nepalu z Indiami (system of checkpoints), kluczowego narzędzia organizacji jeśli chodzi o ratowanie ofiar handlu ludźmi i pomoc osobom zagrożonym handlem ludźmi, a także wspierając działania prewencyjne związane ze współczesnym niewolnictwem.

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Nasz partner:

3 Angels Nepal

Dominika Kulczyk

Puspa przeżyła dramat. Doznała ogromnej krzywdy z rąk mężczyzny i wielkiego nierozumienia ze strony bliskich. Podniosła się… Jest wolna. Wielką ceną czasem płaci się za wolność.

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej