Nepal - wsparcie Projektu Sparsa

KRAJ/PROBLEM

Nepal, położony w środkowej części Himalajów, jest jednym z częściej odwiedzanych przez turystów państw Azji. Nepal to również kraj, który od lat boryka się z wieloma problemami ekologicznymi, równościowymi oraz kryzysem gospodarczym, do którego doprowadziła pandemia, katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi w 2015 oraz niestabilność polityczna. Problem stanowi również nierówność płciowa w Nepalu, która powoduje między innymi ubóstwo menstruacyjne stanowiące znaczące wyzwanie dla kobiet i dziewcząt w Nepalu, mając głębokie konsekwencje dla ich zdrowia i edukacji. Choć dokładne statystyki są ograniczone, dostępne badania wskazują, że znaczną część kobiet nie stać na zakup niezbędnych środków menstruacyjnych, kobiety i dziewczynki nie mają wystarczającej wiedzy na temat cyklu menstruacyjnego oraz zmagają się z wszechobecnym tabu wokół menstruacji.

 

ORGANIZACJA

NIDISI - nepalsko-niemiecka organizacja pozarządowa skupiająca się na realizacji projektów w dziedzinie innowacji ekologicznych, obszary działań organizacji w Nepalu obejmują: zdrowie menstruacyjne, recykling plastiku, zaopatrzenia w wodę pitną oraz edukacji młodzieży. Projekty oparte są na idei zrównoważonej przedsiębiorczości społecznej.

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION A NIDISI

Kulczyk Foundation w 2024 roku rozpoczęła wsparcie Projektu Sparsa* w Nepalu.

Sparsa to projekt, którego celem jest walka z ubóstwem menstruacyjnym i edukacja menstruacyjna wśród dziewczynek i kobiet w Nepalu. Organizatorzy projektu opracowali ekologiczne i w pełni biodegradowalne podpaski, które produkowane są z włókien bananowca będącymi odpadem rolniczym.

Kulczyk Foundation przekazała środki finansowe na rzecz:

  • wsparcia budowy i funkcjonowania fabryczki ekologicznych podpasek,
  • zakup materiałów potrzebnych do produkcji podpasek,
  • zakup maszyn produkcyjnych,
  • zatrudnienie lokalnych pracownic fabryczki

*Sparsa – ("Sparśa" (Sanskrit; Pali: phassa) to sanskrycki/indyjski termin, tłumaczony jako "kontakt", "dotyk", "uczucie", "wrażenie zmysłowe", itp. Jest zdefiniowany jako zetknięcie się trzech czynników: narządu zmysłu, obiektu zmysłowego oraz świadomości zmysłowej (vijnana). Określenie to pojawia się w naukach buddyjskich)

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Organizacja pozarządowa NIDISI

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej