Polska – Fundacja Avalon

Opis problemu

Według badań przeprowadzonych w styczniu 2020 roku w Polsce przez Fundację Avalon, osoby z niepełnosprawnościami (OzN) często doświadczają wykluczenia i dyskryminacji w kontekście seksualności i rodzicielstwa. Z reguły społeczeństwo nie dostrzega, tabuizuje, a czasem nawet neguje potrzeby OzN. Połowa osób, które wzięły udział w badaniu, odczuwa bariery psychiczne lub fizyczne w realizowaniu swoich potrzeb seksualnych, a aż 36% respondentów doświadczyło sytuacji, w której usłyszeli, że temat seksu i seksualności ich nie dotyczy ze względu na towarzyszące im niepełnosprawności.

Opis organizacji

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym to ogólnopolska organizacja pozarządowa, która od 2006 roku działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Fundatorami i założycielami organizacji są Bożena i Sebastian Luty.

Celem organizacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym oraz Fundacja Avalon dąży do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych zarówno przez społeczeństwo, jak i przez samych siebie. Organizacja pomaga w spełnianiu marzeń i planów swoich podopiecznych, prowadzi działania na rzecz poprawy jakości ich życia, zwiększenia ich samodzielności oraz likwidacji barier społecznych pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a resztą społeczeństwa.

Fundacja realizuje wiele projektów, które mają na celu promowanie postrzegania osób z niepełnosprawnościami jako osób aktywnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy. Jednym z nich jest inicjatywa Avalon Extreme, która zachęca osoby z niepełnosprawnościami do uprawiania sportów ekstremalnych, pokazując tym samym, że sport jest dostępny dla wszystkich i dzięki zaangażowaniu każdy może osiągać swoje cele. Aktywizacja sportowa podopiecznych fundacji ma również miejsce w projekcie aktywnej rehabilitacji – Avalon Active, w którym oprócz tradycyjnych zajęć z fizjoterapeutą, wykorzystywane są elementy z różnych dziedzin sportu, np. sztuk walki, cross treningu, łyżwiarstwa czy zumby. Ponadto, organizacja prowadzi inicjatywy angażujące beneficjentów na rzecz wspólnego pomagania i wspierania się w realizacji marzeń. W tym celu podopieczni zachęcani są także do zakładania dedykowanego im subkonta służącego do zbierania wpłat (np. 1% podatku oraz innych darowizn).

Opis projektu

Kulczyk Foundation współpracuje z Fundacją Avalon, realizując projekt Sekson. Ma on na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową poprzez edukację i zmianę świadomości na temat ich życia intymnego i rodzicielstwa.

W ramach projektu zorganizowane zostaną, m.in.:

  • platforma edukacyjna wraz z interaktywną mapą gabinetów ginekologicznych i szkół rodzenia dostosowanych do OzN;
  • dwudniowa konferencja poświęcona seksualności i rodzicielstwu OzN;
  • wystawa zdjęć prezentujących osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i partnerów;
  • wywiady przedstawiające życie osób z niepełnosprawnościami oraz rozmowy ze specjalistami, ginekologami, psychologami, fizjoterapeutami;
  • webinaria i szkolenia ze specjalistami.
Zobacz Efekt Domina
Wesprzyj naszego partnera

Nasz partner:

Fundacja Avalon

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej