Polska - One Day

OPIS PROBLEMU

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Polsce działało 1152 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, do których zaliczyć można placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Przebywało w nich wówczas 16655 osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 14–17 lat (7467 osób).

Podopieczni domów dziecka, którzy osiągają pełnoletność, stają przed koniecznością usamodzielnienia. Wielu napotyka wówczas na bariery w wejściu w dorosłe życie, które mają przełożenie na ich utrudniony dostęp do edukacji czy rynku pracy.

OPIS ORGANIZACJI

Fundacja One Day powstała na bazie osobistych doświadczeń po to, by wspierać dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce. Jedną z jej głównych inicjatyw jest organizacja ogólnopolskiego dnia na rzecz dzieci z domów dziecka, tzw. „Gwiazdki One Day”. Każdego roku, podczas uroczystej gali w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, wychowankowie placówek z całej Polski otrzymują nie tylko wymarzone prezenty, ale również zdobywają wiedzę praktyczną. Fundacja One Day realizuje również całoroczny program szkoleniowy „Usamodzielnieni”, skierowany do osób między 16 a 26 rokiem życia opuszczających domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W jego ramach organizacja wspiera młodzież w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w wybranej przez nią profesji – poprzez kursy, szkolenia, zajęcia doszkalające, a także naukę języków obcych. Podczas specjalnych warsztatów podopieczni poznają zasady pisania CV, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy skutecznego poszukiwania pracy. Przede wszystkim jednak uczą się, jak budować wiarę w siebie i nie bać się czekającej ich dorosłości. Jednocześnie fundacja wyposaża młodych ludzi w narzędzia pozwalające im na całkowite usamodzielnienie się.

OPIS PROJEKTU

Kulczyk Foundation od początku 2019 roku współpracuje z Fundacją One Day, wspierając tym samym dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce. Dzięki wzajemnej współpracy, do tej pory przeprowadzono 12 warsztatów, w których uczestniczyło ponad 200 osób wkraczających w dorosłe życie. Wszystkie one odbyły się w ramach programu szkoleniowego „Usamodzielnieni”.

Uczestnictwo w szkoleniach wiąże się z możliwością udziału w kursach pozwalających na uzyskanie umiejętności praktycznych przydatnych w usamodzielnieniu się, np. w kursach prawa jazdy, językowych, wizażu, kosmetologii, czy prowadzenia wózka widłowego. Jak dotąd Kulczyk Foundation współfinansowała 54 takie kursy.

W ramach współpracy, w 2019 roku odwiedziliśmy domy dziecka w: Lublinie, Oświęcimiu, Włocławku, Zawierciu, Tczewie, Narkowach, Obornikach Śląskich, Kutnie, Otorowie, Szamotułach, Lipnicy, Żarach, Szprotawie, Zamościu, Zwierzyńcu, Nowej Sarzynie, Równem, Pęcherach, Płońsku i Lubieniu Kujawskim.

Kulczyk Foundation wspiera również projekt Fundacji One Day realizowany wspólnie z Politechniką Warszawską: „Platforma Usamodzielnieni APP”. Stworzona platforma stanowić będzie kompendium wiedzy dla dzieci i młodzieży w placówkach. Znajdą się tam, między innymi, informacje dotyczące dostępnych ofert pracy i kursów, jak również filmiki instruktażowe.

Ponadto Kulczyk Foundation pomaga w organizacji finału akcji One Day – „Gwiazdki One Day”. W grudniu 2019 roku w wydarzeniu uczestniczyło ponad 650 wychowanków domów dziecka z różnych miejsc w Polsce.

Wesprzyj naszego partnera

Nasz partner:

One Day

„Czasem wiele lat nie zmienia nic, a jeden dzień może zmienić wszystko. Fundacja One Day chce być tym jednym dniem” – Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day.

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej