Polska – Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny

Opis problemu

Kulczyk Foundation wspiera projekty mające na celu wzmocnienie pozycji kobiet i dziewczynek w obliczu dyskryminacji i stygmatyzacji, jakich doświadczają w różnych sferach życia zawodowego i społecznego. Fundacja kładzie szczególny nacisk na walkę z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym.

Ściśle powiązany z tymi problemami jest częsty brak wiedzy na temat dojrzewania oraz trudności w mówieniu o nim, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. W efekcie w okresie dorastania, kiedy rodzi się najwięcej pytań i obaw, wiele dzieci i nastolatków, szukając odpowiedzi, jest zdanych wyłącznie na siebie. Chcąc się czegoś dowiedzieć, sięgają po informacje z dostępnych, ale często niesprawdzonych źródeł, od rówieśników lub z internetu. W ten sposób ich wiedza o sobie samych opiera się na powielanych stereotypach, mitach i nierealnych wyobrażeniach. To z kolei może mieć negatywne konsekwencje dla ich funkcjonowania, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz umiejętności budowania relacji międzyludzkich.

Brak informacji i rzetelnej wiedzy, poczucie wstydu i upokorzenia, liczne przesądy, ograniczony dostęp do podpasek. Tak, to menstruacja w Polsce. Taki obraz wyłania się z wyników badań społecznych na temat postrzegania okresu, przeprowadzonych na zlecenie Kulczyk Foundation przez firmę badawczą Difference.

Wyniki badania pokazują, że w polskim społeczeństwie miesiączka wciąż pozostaje obszarem kulturowego tabu. 42% badanych kobiet przyznało, że w ich rodzinnym domu o okresie nie mówi się lub nie mówiło wcale. Pomimo deklarowanej akceptacji menstruacji jako zjawiska biologicznego, dla wielu kobiet wciąż pozostaje ona tematem wstydliwym, o którym się nie rozmawia. Co trzecia nastolatka nie jest psychicznie gotowa na nadejście pierwszej miesiączki. O okresie wciąż mówi się niewiele, a sposób, w jaki matki (bo to ciągle na nich spoczywa oczekiwanie przekazania córkom tej wiedzy) przygotowują do niego swoje córki, zwykle jest niewystarczający.

Co na to szkoła? Badania pokazały, że – w większości przypadków – szkoła rzadko uczy, jeszcze rzadziej wspiera.

Z uwagi na nieuwzględnienie przygotowania do pierwszej miesiączki w podstawie programowej oraz wrażliwość samego tematu nie poświęca się mu zbyt wiele uwagi. Zajęcia Wychowania Do Życia w Rodzinie w większości przytaczanych przypadków nie spełniają swojej roli, odbywają się w godzinach porannych lub popołudniowych, co wpływa na niską frekwencję. Ponadto lekcje te często prowadzone są przez osoby, które nie mają odpowiedniego przygotowania i same są onieśmielone tematem.

Opis projektu

„Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” jest programem Kulczyk Foundation i marki Rossmann. Według badań przeprowadzonych w 2020 roku przez firmę badawczą Difference, na zlecenie Kulczyk Foundation, co piąta uczennica opuszcza lekcje ze względu na brak odpowiednich środków higienicznych podczas menstruacji.

W roku szkolnym 2021/2022 programem „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” zostało objętych 96 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Zapewniono w nich roczny zapas podpasek dla uczennic. Dodatkowo w każdej szkole biorącej udział w programie funkcjonował „Wolontariat Kulczyk Foundation”, dzięki któremu uczennice promowały wiedzę o menstruacji. Dążyły tym samym do tego, by odtabuizować temat wśród swoich koleżanek i kolegów. Nauczyciele z kolei otrzymali specjalnie opracowane materiały edukacyjne dotyczące dojrzewania i menstruacji, które omawiali z uczennicami i uczniami podczas lekcji czy godzin wychowawczych.

W roku szkolnym 2022/2023 realizowana jest II edycja programu. Tym razem uczestniczą w nim 224 szkoły z całej Polski, do których łącznie trafiło ponad 1,6 miliona podpasek. Podobnie, jak w trakcie I edycji, uczennice i uczniowie angażują się w wolontariat, szerząc świadomość o tematach związanych z menstruacją. Robią to pod nadzorem pedagogów wybranych do koordynowania programu w poszczególnych placówkach. Z kolei materiały edukacyjne o dojrzewaniu i miesiączce zostały wzbogacone o nowe treści, które będą poruszane na lekcjach i godzinach wychowawczych we wszystkich szkołach objętych programem.

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej