Polska: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

OPIS PROBLEMU

Prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 działa od 2008 roku. W tym czasie o pomoc poprosiły setki tysięcy młodych osób. Dzwonią żeby podzielić się z kimś problemami dnia codziennego, ale często dzwonią ofiary przemocy, wykorzystywania seksualnego, prześladowań i hejtu.
Konsultanci pomagają wtedy, kiedy dzieci i nastolatkowie mają gorszy nastrój i problemy w szkole czy w domu, ale też takim w bardzo złym stanie psychicznym. . Jak podkreślają same dzieci, Telefon jest dla nich szansą na uzyskanie pomocy, kiedy inne możliwości wsparcia nie są dostępne.
Niejednokrotnie udało się zapobiec próbie samobójczej wysyłając pod adres, z którego dzwoniło planujące ją dziecko, straż, policję i karetkę pogotowia.
Od 2017 roku Telefon pozostał bez dofinansowania z budżetu państwa, co w konsekwencji doprowadziło do ograniczenia liczby czynnych linii telefonicznych oraz godzin funkcjonowania obsługi.

OPIS ORGANIZACJI

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS, dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku pomaga dzieciom w zapewnieniu im bezpiecznego dzieciństwa. Pomaga tym, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Edukuje, jak unikać przemocy.
Jednocześnie uczy dorosłych oraz uwrażliwia ich na wykorzystywanie i krzywdzenie dzieci. Dla profesjonalistów FDDS organizuje seminaria i konferencje na temat profilaktyki wykorzystywania dzieci i ochrony przed zadawaniem im krzywdy.

OPIS PROJEKTU

Od 2017 roku Kulczyk Foundation wspiera Telefon Zaufania 116 111, przekazując środki na nocne dyżury konsultantów – od 20:00 do 2:00 w nocy.

W 2020 roku Dominika Kulczyk wsparła Fundację Dajemy Dzieciom Siłę kwotą 1,65 mln zł. Telefon mógł zacząć funkcjonować całą dobę. Dzieciom i nastolatkom, które kontaktują się z konsultantami późno w nocy, towarzyszą najtrudniejsze problemy – często są to myśli samobójcze, przemoc domowa, depresja, niepokój i lęki, niskie poczucie własnej wartości, samotność i stres.

Problemy nasiliły się w pandemii. Długotrwała nauka zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami i zmiana stylu życia mają ogromny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych osób. Rozmowy z konsultantami Telefonu pozwalają uspokoić emocje, wyciszyć przykre myśli i sprawiają, że dzieci odzyskują wiarę i zaufanie do dorosłych.

W 2020 roku konsultanci Telefonu Zaufania odebrali 61 625 połączeń, odpowiedzieli na 12 525 wiadomości oraz podjęto 747 interwencji w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia dzwoniących młodych ludzi.

Wesprzyj Kulczyk Foundation
Dominika Kulczyk
Dominika Kulczyk

Mam głębokie przekonanie, że ponosimy odpowiedzialność za dzieci. Nie tylko nasze, ale także te, które żyją obok nas w społeczeństwie. Codziennie musimy stawać na wysokości zadania, aby być dla nich siłą. Bo to one są najważniejsze.

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej