Rumunia - Policy Center for Roma and Minorities (PCRM)

OPIS KRAJU

Rumunia, położona w południowo-wschodniej części Europy, to siódmy kraj Unii Europejskiej pod względem liczby ludności. Według niektórych szacunków, w ponad 21-milionowym państwie mieszka obecnie ok. dwa miliony Romów. Mimo że oficjalnie są oni pełnoprawnymi obywatelami Rumunii, średnio co trzeci z nich doświadcza dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Romowie są szczególnie narażeni na biedę, mają problemy ze znalezieniem legalnej pracy, często nie mają dostępu do edukacji – blisko 60% przedstawicieli tej grupy etnicznej w wieku od 16 do 24 lat nie uczęszcza do szkoły ani nie pracuje.

OPIS ORGANIZACJI

Policy Center for Roma and Minorities to rumuńska organizacja pozarządowa założona w 2008 roku. Działa na rzecz integracji społecznej Romów i innych mniejszości etnicznych. Celem organizacji jest wzmacnianie pozycji tych grup, tak aby ich członkowie stawali się aktywnymi obywatelami społeczności, w których żyją.

Policy Center for Roma and Minorities koncentruje się głównie na udzielaniu pomocy Romom mieszkającym w najbiedniejszej i najniebezpieczniejszej dzielnicy Bukaresztu – Ferentari. Prowadzi tam program alternatywnej edukacji dla dzieci, w ramach którego stwarza im otwartą i bezpieczną przestrzeń do nauki i rozwoju. Dzieci biorące udział w programie uczą się nie tylko pisać i czytać w języku rumuńskim i angielskim, ale otrzymują również wsparcie w odrabianiu lekcji, a ponadto mogą korzystać z zajęć sportowych, artystycznych i kulturalnych.

OPIS PROJEKTU

Kulczyk Foundation wsparła program edukacji seksualnej realizowany przez organizację Policy Center for Roma and Minorities dla dziewcząt pochodzenia romskiego w przedziale wiekowym 10-18 lat oraz sfinansowała roczne zajęcia taneczne dla dzieci-beneficjentów organizacji mieszkających w dzielnicy Ferentari.

Wesprzyj naszego partnera

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej