Tanzania – Polska Misja Medyczna

Opis problemu

Wsparcie dla kobiet w ciąży, jak również opieka okołoporodowa, położnicza oraz opieka nad noworodkiem stanowią jedno z głównych wyzwań sektora zdrowia Tanzanii. Badania przeprowadzane na oddziale porodowym w Nyangao w Tanzanii w 2019 roku przez polską neonatolożkę, Beatę Niciak, pokazały, że 89% kobiet, które docierają do szpitala na poród, ma nierozpoznaną i nieleczoną anemię. W rezultacie, noworodek ma bardzo niską wagę urodzeniową, co skutkuje problemami z odpornością i zwiększa prawdopodobieństwo infekcji okołoporodowych, które często są dla dziecka śmiertelne. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, zgony matek w Tanzanii stanowią 18% wszystkich zgonów kobiet w wieku 15-49 lat. Kobiety w ciąży są także w wysokim stopniu narażone na powikłania okołoporodowe, a także na śmierć przy porodzie z powodu braku dostępu do ośrodków zdrowia lub zbyt późne dotarcie do szpitala. Spośród wszystkich kobiet rodzących, tylko przy 46% porodów jest obecny lekarz, położna lub akuszerka.

Opis organizacji

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (PMM) jest pozarządową organizacją non-profit, której celem jest ratowanie życia i łagodzenie cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną i rozwojową. PMM prowadzi interwencje zdrowotne i programy humanitarne, które wzmacniają potencjał lokalnych społeczności. Beneficjentami PMM są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, ofiary wojen i katastrof naturalnych, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Polska Misja Medyczna jest obecna w Tanzanii od 2016 roku, a od 2018 roku prowadzi projekty w szpitalu St. Walburg’s w Nyangao, które stanowią kontynuację projektów z 2015, 2016 i 2017 roku realizowanych w tym szpitalu w ramach Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Opis projektu

Celem projektu wspieranego przez Kulczyk Foundation jest renowacja przyszpitalnej przestrzeni dla ciężarnych kobiet oczekujących na przyjęcie do szpitala, doposażenie oddziału intensywnej terapii noworodków (NICU) poprzez zakup drobnego sprzętu diagnostycznego, a także remont przychodni dla ciężarnych i dla dzieci.

Dodatkowo, zorganizowane zostaną szkolenia dla 45 lokalnych liderek, jak również dla dziewcząt i kobiet z wiosek w okolicy Nyangao. Szkolenia poświęcone będą takim tematom jak: ochrona kobiet w ciąży, przeciwdziałanie przemocy domowej i wsparcie praw społecznych kobiet, zapobieganie wykorzystywaniu dzieci i kobiet, praktyka higieniczna i zapobieganie COVID-19, higiena menstruacyjna, cykl hormonalny i planowanie rodziny.

Ponadto, na terenie szpitala zostaną uszyte podpaski wielokrotnego użytku dla kobiet w połogu, przebywających w szpitalu w Nyangao.

Zobacz Efekt Domina
Wesprzyj naszego partnera

Nasz partner:

Polska Misja Medyczna

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej