Tanzania – WoteSawa Domestic Workers Organization

KRAJ/PROBLEM

Tanzania to największy i najbardziej zaludniony Kraj Afryki Wschodniej, w którym rozmieszczenie populacji jest bardzo nierównomierne. Ponad 60% ludności mieszka na obszarach wiejskich, mając ograniczony dostęp do wody pitnej i usług sanitarnych.Z kolei populacja miejska koncentruje się głównie na północy i wzdłuż wschodniego wybrzeża. Fakt ten wywiera znaczący wpływa na sytuację kobiet i dziewczynek.

Bieda i trudne warunki panujące na obszarach wiejskich zmuszają dzieci do emigracji do miast w celu znalezienia pracy w służbie domowej w prywatnych gospodarstwach. Szacuje się, że w Tanzanii ponad milion dzieci wykonuje prace służących, a w większości są nimi dziewczynki, co jest wynikiem głęboko zakorzenionej tradycji. Niektóre z nich padają przy tym ofiarami handlu ludźmi odbywającego się zarówno wewnątrz Tanzanii, jak i na pograniczu Tanzanii z sąsiednimi krajami. Ponadto wiele dziewcząt ucieka z domu, aby uniknąć przemocy domowej lub przymusowego małżeństwa, wskutek czego staje się łatwym łupem dla pośredników biorących udział w procederze handlu ludźmi.

Z dala od rodzin dziewczynki narażone są na wyzysk i nadużycia, w tym seksualne. Często za swoją pracę nie otrzymują obiecanego wynagrodzenia, pracują całymi dniami bez odpowiedniego wyżywienia i nie mają szans na edukację. Wiele z nich doznaje przemocy fizycznej i psychicznej.

OPIS ORGANIZACJI

WoteSawa to tanzańska organizacja pozarządowa niosąca pomoc dzieciom, które padły ofiarami niewolniczej pracy w służbie domowej oraz handlu ludźmi. Powstała w 2012 roku z inicjatywy Angeli Benedicto – aktywistki, która jako nastolatka doświadczyła niewolniczej pracy w służbie domowej.

WoteSawa działa na północy i zachodzie Tanzanii, prowadząc schroniska w Mwanzie i Kasulu (w regionie Kigoma). Ocalone od współczesnego niewolnictwa dziewczynki otrzymują w nich niezbędną pomoc, w tym dach nad głową, wyżywienie, opiekę zdrowotną i wsparcie psychologiczne. Organizacja prowadzi jednocześnie szkolenia zawodowe. Dzięki nim dziewczynki zdobywają umiejętności praktyczne, m.in. z krawiectwa, które pozwalają im na zdobycie źródła dochodu. WoteSawa pośredniczy także w reintegracji uratowanych dzieci z ich rodzinami oraz w umożliwieniu im powrotu do szkoły, jak również udziela wsparcia prawnego.

Ponadto organizacja angażuje się w szereg akcji uświadamiających skierowanych do dorosłych żyjących w ubóstwie, których dzieci są szczególnie narażone na współczesne niewolnictwo, jak również osób mających do czynienia z dziećmi wywodzącymi się z biednych rodzin. Kładzie nacisk na prewencję i ochronę praw dzieci, współpracując przy tym z lokalnymi władzami i różnymi instytucjami.

PROJEKT WSPIERANY PRZEZ KF

Kulczyk Foundation wspiera działania WoteSawy na rzecz dziewczynek, które padły ofiarami niewolniczej pracy w służbie domowej, jak również kobiet zagrożonych ubóstwem. W ramach współpracy obu organizacji sfinansowane zostały szkolenia z szycia wielorazowych podpasek oraz zakupiono odpowiednie maszyny i materiały do szycia. Działania te mają na celu umożliwienie zdobycia przez dziewczęta umiejętności krawieckich. Z kolei uszyte zestawy podpasek wielorazowych przekazywane są dziewczynkom i kobietom, które doświadczają różnych form ubóstwa, w tym ubóstwa menstruacyjnego.

Jednocześnie szerzona jest świadomość na tematy związane ze zdrowiem menstruacyjnym oraz prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi. Projekt Kulczyk Foundation i WoteSawy realizowany jest w Mwanzie i dystrykcie Ngara.

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej