Uganda - Irise

Opis kraju / problemu

Uganda to państwo położone we wschodniej Afryce, nad Jeziorem Wiktorii. Należy do grupy krajów słabo rozwiniętych. Ma jedną z najszybciej rosnących populacji na świecie, statystyczna kobieta ma 5,8 dziecka. Populacja kraju jest młoda, 68% ma do 24 lat.

W Ugandzie brakuje równości szans. Kobiety mają przeważnie niższe wykształcenie niż mężczyźni, rzadziej wykonują płatną pracę. Dostęp do antykoncepcji jest ograniczony, przez co kobiety często nie mogą decydować, ile mają dzieci.

Zaledwie 35% kobiet w Ugandzie może w pełni zadbać o higienę w trakcie menstruacji. Bez dostępu do środków higienicznych w trakcie okresu kobiety w Ugandzie korzystają np. ze ścierek, kawałków odzieży, liści drzewa bananowca, zmywaków. Kiedyś korzystały z „tamponów” robionych z zasuszanych włókien z drzewa bananowca. Niektóre kobiety mają już większą świadomość zdrowia i wiedzą, że korzystanie z tradycyjnych środków prowadzi do infekcji.

Wiele dziewczynek przyznaje, że podczas miesiączki nie chodzi do szkoły, bo nie stać ich na podpaski. Kiedy dziewczynki mówią o tym, dlaczego opuszczają zajęcia w trakcie menstruacji, wspominają o wstydzie spowodowanym przez brak środków higienicznych; ale też o obawie, że ktoś może zobaczyć ich krew i o bólach miesiączkowych. Według Ministerstwa Edukacji i Sportu Ugandy 1 na 4 dziewczynki w kraju w wieku 12-18 lat przerywa edukację, gdy zaczyna miesiączkować.

Opis organizacji

Organizacja Irise powstała w 2011 roku. Jej założycielką jest brytyjska badaczka Emily Wilson. Wszystko zaczęło się od zadania dziewczynkom pytania: „Co powstrzymuje was przed chodzeniem do szkoły?”. Okazało się, że miesiączka była jednym z głównych powodów ich nieobecności. Irise w swoich działaniach skupia się więc na problemie ubóstwa menstruacyjnego poprzez: projektowanie i wdrażanie interwencji (w tym programów mikroprzedsiębiorczości kobiet), badania i rozpowszechnianie wiedzy o menstruacji w szkołach i lokalnych społecznościach oraz działanie na rzecz zmian w polityce w odniesieniu do zdrowia menstruacyjnego.
Walcząc z ubóstwem menstruacyjnym, Irise daje kobietom wybór, jeśli chodzi o rodzaj środków higienicznych, których będą używać, bo to one powinny mieć ostateczny głos (jednorazowe podpaski, podpaski wielokrotnego użytku, kubeczek menstruacyjny czy tampony). Przedstawiane są im różne opcje, analizowane są ich koszty, a także inne za i przeciw.
W Ugandzie Irise zajmuje się dystrybucją produktów, rozwiązaniami WASH, edukacją oraz zaangażowaniem partnerów i społeczności w celu zmniejszenia nieobecności dziewcząt w szkołach oraz poprawy ich zdrowia menstruacyjnego. Organizacja pracuje również nad rozwiązaniem problemów z dostępem do produktów higieny podczas miesiączki. W swoje działania włącza też antykoncepcję i szerzej rozumianą tematykę kobiecą. Irise w swojej działalności w Ugandzie mierzy się z tabu menstruacyjnymi, które różnią się zależnie od społeczności lokalnych. Dalej obecne są tam wierzenia w to, że np. menstruująca dziewczynka może zniszczyć plony przechodząc przez pole, albo otruć mężczyzn z rodziny, kiedy gotuje.

Opis projektu

Kulczyk Foundation dofinansowała projekt Rise Up, który wspiera społeczność dotkniętą skutkami pandemii koronawirusa. Kobiety przedsiębiorczynie zostaną zaproszone do wirtualnej platformy, która będzie miejscem dla mentoringu i wzajemnego wsparcia. Dodatkowo, dziewczynki ze szkół średnich zostaną połączone z kobietami prowadzącymi przedsiębiorstwa. Dziewczynki otrzymają wsparcie mentorek i szkolenia z przedsiębiorczości oraz pakiety startowe, tak by same mogły w swoich szkołach prowadzić mikroprzedsiębiorstwa i sprzedawać produkty higieny menstruacyjnej. Program Rise Up skończy się obozem szkoleniowym dla 20 kobiet przedsiębiorczyń i dla 40 dziewczynek. Podczas obozu jego uczestniczki będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami i powiedzieć o swoich potrzebach interesariuszom i decydentom.

Zobacz Efekt Domina
Wesprzyj Kulczyk Foundation

Nasz partner: Irise (Uganda)

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej