Ojcostwo można potwierdzić przed porodem.

Czułość i Wolność

W ramach akcji społecznej „Czułość i wolność. Budujmy równowagę w relacjach”, prowadzonej wspólnie przez Kulczyk Foundation i „Wysokie Obcasy", realizujemy cykl „Koleżankujmy się”.

Chcemy zachęcić kobiety do przełamywania wstydu, do szukania wsparcia i odpowiedzi na trudne i ważne dla nich pytania i problemy, które często nie przechodzą przez gardło nawet w rozmowie z bliskimi. Zależy nam, by pomóc Czytelniczkom przemóc się, zapytać i otrzymać ekspercką odpowiedź.

Nasza Czytelniczka ma pytanie dotyczące ustalenia ojcostwa dziecka: Jestem w ciąży, do porodu zostały trzy miesiące. Nie mam ślubu z ojcem dziecka, ale mieszkamy razem, jesteśmy szczęśliwi, nie zamierzamy się pobierać. Przypadkowo natrafiłam w internecie na dyskusję, co stanie się z dzieckiem, kiedy kobieta umrze podczas porodu, a rodzice nie są małżeństwem.

Czy to prawda, że ojciec nie dostanie dziecka, dopóki nie potwierdzi ojcostwa? Nie będzie się mogła nim zająć babcia, dopóki odpowiedniej decyzji nie wyda sąd? Co zrobić - wiadomo, że na wszelki wypadek - aby moje dziecko nie trafiło do domu dziecka, ale do kochających je osób? Z drugiej strony to dziwne, że ojciec dziecka bez papierka z urzędu nie może się nim zająć.

Natalia Klima-Piotrowska: Pani obawy są zrozumiałe i słuszne. W sytuacji, gdy w chwili urodzenia dziecka matka pozostaje w związku małżeńskim, działa tzw. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Jeśli zaś matka jest niezamężna, wówczas regulacja ta nie ma zastosowania, a ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Możliwość uznania ojcostwa przed urodzeniem dziecka

Co istotne, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują także możliwość uznania ojcostwa przed urodzeniem dziecka już poczętego. W tym celu oboje rodzice powinni udać się do urzędu stanu cywilnego, gdzie oboje składają stosowne oświadczenia. Konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o ciąży lub karty ciąży oraz okazanie dowodów osobistych lub paszportów.

Powyższe rozwiązanie jest korzystne właśnie w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim, ponieważ na podstawie oświadczenia o uznaniu dziecka przed jego urodzeniem w jego akcie urodzenia są wpisywane dane ojca dokładnie tak samo, jakby był on mężem matki. Skutkuje to także przysługiwaniem ojcu władzy rodzicielskiej wobec dziecka od chwili jego urodzenia, a oświadczenie matki potwierdzające ojcostwo nie jest konieczne.

______

Czego potrzebujesz, by pozwolić sobie na czułość i wolność? Czego chciałabyś się dowiedzieć, a może wstydzisz się zadać to pytanie osobie, którą znasz? Co potrzebujesz skonsultować? Czy coś Cię niepokoi, albo masz intuicję, że coś jest ważne, ale nie znajdujesz jeszcze w sobie sposobów na rozwinięcie tej kwestii? Pisz do nas: pytanie@wysokieobcasy.pl lub bzurek@agora.pl z dopiskiem „Koleżankujmy się”

 

Opracowanie: Beata Żurek 

Ekspertka: Natalia Klima-Piotrowska, adwokatka z Kancelarii Piotrowscy Spółka Partnerska w Katowicach

Zdjęcie: pexels.com

Tekst opublikowany w ramach cyklu „Koleżankujmy się” w serwisie wysokieobcasy.pl

16 lipca 2021 r.