Temat menstruacji wraca do Sejmu dzięki Okresowej Koalicji

Aktualności

Przedstawicielki Okresowej Koalicji pojawiły się w Sejmie, aby przedstawić rozwiązania dotyczące walki z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym systematycznie wprowadzane w innych krajach.

– Widzimy bardzo dużą potrzebę regulacji prawnych w dostępie do środków menstruacyjnych, szczególnie teraz w dobie kryzysu uchodźczego kiedy w ośrodkach recepcyjnych kobiety mają dostęp jedynie do łóżka i jednej toalety na kilkaset osób – mówiła Urszula Okoń z Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak przekonywały – szacuje się, że około 0,5 miliarda kobiet i dziewcząt (spośród niemal 2 miliardów, które obecnie miesiączkują) nie może w pełni zadbać o swoją higienę menstruacyjną.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z czerwca zeszłego roku wskazuje, że ubóstwo menstruacyjne (czyli ograniczony dostęp do artykułów sanitarnych) dotyka w przybliżeniu jedną na dziesięć kobiet w Europie.

Z raportu Kulczyk Foundation wynika z kolei, że aż co piątej Polce zdarzyło się nie mieć środków na zakup odpowiednich środków menstruacyjnych. 39% Polek z ubogich domów musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków.

– W polskiej szkole w tej chwili dziewczynki i dzieci nie mają szansy się dowiedzieć czegokolwiek na temat miesiączki. Wiedza na temat miesiączki sprowadza się do jednego zdania przy omawianiu układu rozrodczego– podkreślała Ewa Pietruszczak z Moonki.

Coraz większa liczba krajów na świecie dostrzega jednak problem ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego oraz wdraża rozwiązania, które mają systemowo zapobiegać powstawaniu problemu oraz przeciwdziałać jego skutkom.

  • 15% dziewczynek w Wielkiej Brytanii ma trudności z zakupem produktów menstruacyjnych. Prawie połowa ankietowanych przyznała, że opuściła szkołę z powodu miesiączki. W styczniu 2020 roku Wielka Brytania wprowadziła darmowe produkty menstruacyjne we wszystkich szkołach i na uczelniach, aby umożliwić osobom menstruującym dostęp do edukacji oraz zmniejszyć stygmatyzację wokół miesiączki.
  • 1 na 3 studentki we Francji nie może pozwolić sobie na zakup artykułów menstruacyjnych. W lutym 2021 roku francuskie Ministerstwo Edukacji ogłosiło darmowy dostęp do produktów higieny menstruacyjnej dla wszystkich osób menstruujących, które studiują we Francji. Artykuły dostępne są w specjalnych dyspenserach od września 2021 roku.
  • 26% osób uczących się w Szkocji osób miało trudności z dostępem do środków higienicznych. W 2018 roku rząd Szkocji ogłosił darmowy dostęp do artykułów menstruacyjnych we wszystkich szkołach i na uniwersytetach, a w 2020 uchwalono ustawę o zapewnieniu bezpłatnego dostępu do produktów higieny menstruacyjnej dla wszystkich osób, które ich potrzebują.
  • Programy na rzecz walki z ubóstwem menstruacyjnym podjęły też m.in. USA, Kanada, Korea Południowa czy Nowa Zelandia, ale także kraje rozwijające się jak Kenia czy Botswana. W Polsce mamy do czynienia wyłącznie z inicjatywami oddolnymi, realizowanymi za sprawą samorządów, organizacji pozarządowych i ekspertów.

– Jesteśmy tutaj po to, aby poprosić o pomoc nasze państwo, we wszystkim co do tej pory staramy się robić jako organizacje pozarządowe, własnymi siłami. Spróbujmy powalczyć o ustawę, która pomogłaby nam funkcjonować w naszej rzeczywistości – przekonywała Magdalena Schejbal z Różowej Skrzyneczki.

W związku z brakiem obecności na posiedzeniu podkomisji przedstawicieli strony rządowej, kolejna dyskusja na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej odbędzie się wkrótce w Senacie.