Pierwszy raz w historii Sejm RP zajął się tematem wykluczenia menstruacyjnego

Projekty

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy przejawili chęć do dalszych rozmów. Niestety, wielkim nieobecnym podczas posiedzenia był przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mydło i papier toaletowy są traktowane jako podstawowe artykuły higieniczne w każdej toalecie. Czym różnią się od tego podpaska czy tampon, które są przecież środkami higienicznymi niezbędnymi dla wszystkich osób menstruujących -pytała Anna Gajewska, Koordynatorka Projektów Pomocowych w Kulczyk Foundation, organizacji, która była jednym z inicjatorów powstania Okresowej Koalicji. 

Jak przekonywały członkinie Okresowej Koalicji w swojej rezolucji z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet Parlament Europejski wskazuje, że ubóstwo menstruacyjne dotyka w przybliżeniu jedną na dziesięć kobiet w Europie. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w lutym 2020 roku na zlecenie Kulczyk Foundation w Polsce aż 18% kobiet przyznaje, że zdarzyło im się nie mieć środków na zakup odpowiednich artykułów higienicznych. 

Chcemy wnieść miesiączkę do przestrzeni wspólnej poprzez dostępność środków higieny menstruacyjnej w toaletach w miejscach publicznych takich jak szkoły czy urzędy - apelowała Barbara Pietruszczak, autorka „Twojego ciałopozytywnego dojrzewania” wydanego w ramach inicjatywy moonka i autorka projektu społecznościowego Pani Miesiączka.

Aktywistki próbowały przekonać posłów i posłanki, że brak możliwości dbania o zdrowie menstruacyjne może mieć negatywne konsekwencje w obszarze zdrowotnym, psychospołecznym, edukacyjnym oraz ekonomicznym. Głos zabrała prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucyna Jaworska-Wojtas, która zwróciła uwagę, że późno zdiagnozowana choroba odciska ogromne piętno na życiu kobiety.

Skutki ubóstwa menstruacyjnego zaczęły dostrzegać kolejne rządy na świecie. Darmowe podpaski pojawiły się w szkołach i na uczelniach w Szkocji, Francji, Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii. Organizacje walczące z problemem wykluczenia menstruacyjnego w kraju są zdania, że nadszedł czas, aby wprowadzić takie zmiany również w Polsce! Okresowa Koalicja dąży do tego, aby Polska była w czołówce krajów, które rozumieją, jak istotne jest dbanie o zdrowie i higienę menstruacyjną i podejmują konkretne działania. Potrzebne są ustawy, które pozwolą wprowadzić zmiany w całej Polsce.

Koalicjantki zwróciły też uwagę, że menstruacja pozostaje tematem tabu, co wynika również z braku odpowiedniej edukacji w tym zakresie. Niestety na posiedzeniu zabrakło przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.