contact

Wesprzyj nasze działania

Pomóż nam
pomagać innym

Pomagamy w Polsce, Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Od 2014 roku zaangażowaliśmy się w ponad 200 projektów pomocowych. Wspierając rekomendowane przez nas działania, sami decydujecie Państwo na co zostaną przekazane pieniądze. Państwa pomoc zostanie w 100% przeznaczona na wskazany poniżej cel. Możesz skorzystać z PayU lub przekazać środki na konto bankowe Kulczyk Foundation: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213 (w tytule podając nazwę organizacji)

Wesprzyj naszego partnera

Wybierz kwotę

Uzupełnij dane

Administrator danych. Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002;

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych. Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Kulczyk Foundation, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Kulczyk Foundation usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania. Obsługa korespondencji, odpowiedź na otrzymane przez Kulczyk Foundation pytanie/wniosek/prośbę, w celach wynikających z treści komunikacji w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, jak również w celu archiwizacyjnym oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation

Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi.

Szczegółowe informacje. Przejdź do Polityki prywatności