Okresowa Koalicja apeluje o poparcie projektu ustawy

Projekty w Polsce
Okresowa Koalicja - członkinie składają projekt ustawy w sejmie RP.

APEL OKRESOWEJ KOALICJI O POPARCIE PROJEKTU USTAWY O DARMOWYM DOSTĘPIE DO PODPASEK W KAŻDEJ SZKOLE

Dwa lata temu przedstawicielki tego grona postawiły sobie cel – przygotowanie takich zmian w prawie, które zmienią sytuację kobiet. Po dwóch latach od przedstawienia w parlamencie założeń projektu ustawy, 14 czerwca członkinie Okresowej Koalicji przekazały posłankom i posłom projekt ustawy zapewniającej dostęp do środków menstruacyjnych w szkołach i uczelniach oraz wprowadzenie do programów szkolnych wiedzy o zdrowiu menstruacyjnym. - Dziś jesteśmy u celu. Przekazujemy projekt ustawy na ręce parlamentarzystek_ów. To dowód naszej siły i skuteczności! – nie kryła radości podczas czerwcowej konferencji w sejmie Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

 

Projekt zobowiązuje właściwych ministrów do wprowadzenia w formie rozporządzeń przepisów dotyczących dostępności środków menstruacyjnych w placówkach oświatowych. Zagwarantowanie tej dostępności, fizycznej i ekonomicznej, to – jak czytamy w uzasadnieniu ustawy – obowiązek państwa, wynikający wprost z prawa kobiet do ochrony zdrowia. Autorzy projektu zauważają, że niespełnienie przez państwo tego obowiązku może prowadzić do stygmatyzacji kobiet i nieodpowiedzialnego traktowania schorzeń związanych z menstruacją. Jako przykład przywołują endometriozę. Dla zmagających się z tą chorobą kobiet brak zrozumienia w otoczeniu i stygmatyzacja towarzysząca miesiączce są dodatkowymi utrudnieniami w diagnostyce i leczeniu. Badania zlecone przez Fundację wskazują, że z powodu braku dostępu do środków menstruacyjnych kobiety często nie pojawiają się w pracy czy szkole. 21 procent dziewcząt w Polsce musiało opuścić lekcje, ponieważ nie miały przy sobie żadnych środków higieny menstruacyjnej. 54 procent uczennic przynajmniej raz opuściło lekcje z powodu miesiączki. Wdrożenie ustawy o bezpłatnych podpaskach w każdej polskiej oraz edukacja na temat zdrowia menstruacyjnego tak, aby żadna dziewczyna nie musiała opuszczać zajęć z powodu menstruacji to byłby ogromny krok świadomościowy, ale też bardzo ważna odpowiedź na pytanie o problem ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego wśród uczennic w Polsce. 

Dwa lata walki o godność 

W uzasadnieniu ustawy szeroko przedstawiono problem ubóstwa menstruacyjnego w wielu jego aspektach. Nie brakuje odniesień do konieczności wyrównywania szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy. U podstaw projektu legło wyrażone w nim wprost przekonanie, że brak swobodnego dostępu do środków higieny menstruacyjnej, a w konsekwencji deficyty dostępu kobiet do edukacji oraz ograniczenie możliwości realizowania przez nie praw pracowniczych, przede wszystkim „podważają zasadę godności człowieka, stanowiącą fundament statusu jednostki w państwie demokratycznym”. 

Fakty mówią same za siebie 

Wykluczenie menstruacyjne, ubóstwo menstruacyjne są faktami!  Z badań zleconych przez Kulczyk Foundation wynika, że dwie trzecie kobiet w Polsce znalazło się kiedyś w takiej sytuacji, że nie miały dostępu do podpasek lub tamponów w szkole. A z taką sytuacją wiąże się poczucie wstydu, rezygnacja z wielu aktywności, wycofanie. – Chcemy pójść śladami Anglii, Francji, Szkocji czy Nowej Zelandii, gdzie takie przepisy i programy już istnieją – wyjaśniała  w czasie konferencji w Sejmie Dominika Kulczyk. 

Od deklaracji do konkretów 

Dotrzymując złożonej dwa lata wcześniej obietnicy – realizacji zmian systemowych w postaci projektu ustawy – u progu wyborów parlamentarnych członkinie i członkowie Okresowej Koalicji apelują do przedstawicieli wszystkich frakcji, niezależnie od politycznych barw, o deklarację poparcia zaproponowanych regulacji prawnych w nowej kadencji Sejmu. - To jest ten moment, kiedy od pustych haseł wyborczych trzeba przejść do czynów i poprzeć trwałe zmiany, które poprawią sytuację milionów dziewczynek i kobiet w Polsce – mówią jednym głosem członkinie i członkowie Okresowej Koalicji.

Udostępnij APEL NA FACEBOOKU

Pobierz APEL W PDF

Podpisz APEL NA STRONIE TAKDLAPODPASEK.PL

Aktualności

Wydłużony termin zgłoszeń do konkursu RównoWaga

Trwa konkurs na Prokobiecą Firmę Roku. RównoWaga, w którym nagradzane są postawy wyrównujące szanse kobiet i mężczyzn w karierze. Do projektu wciąż mogą zgłaszać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, samorządy i NGOsy. Nawet jeśli instytucja jest na początku drogi do równowagi, warto by wzięła udział. Każda organizacja dostaje wsparcie merytoryczne i dyplom. Z uwagi na liczne prośby termin składania zgłoszeń został wydłużony do 26 lipca.

Dowiedz się więcej

Na drodze do Równowagi - pobierz bezpłatny poradnik

Jak wdrożyć mechanizmy równości w swojej firmie? Jak proceduralnie wspierać młodych ojców w swojej firmie? W jaki sposób monitorować lukę płacową? Dzięki Poradnikowi "Na drodze do Równowagi" możesz skorzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań. 

Dowiedz się więcej

Trwa druga edycja konkursu dla pracodawców RównoWaga. Prokobieca Firma Roku

Samo mówienie o równości w miejscu pracy nie wystarczy. Tymczasem tylko 3% firm posiada formalny dokument związany z różnorodnością, choć temat znany jest niemal połowie badanych przedsiębiorstw. Cierpią na tym przede wszystkim kobiety, które – choć są większością w naszym kraju – często nie mają zapewnionych podstawowych praw w miejscu pracy. To musi się zmienić i z takim przesłaniem rusza właśnie druga edycja konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga, zainicjowanego przez Dominikę Kulczyk. 

Dowiedz się więcej