2022 at the Kulczyk Foundation

The fight against period poverty and education about menstruation, support for Ukraine, especially for female refugees who came to Poland, another edition of the Yellow Plate programme. It was a busy year! See what we were working on in 2022 at the Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej

3,5 miliona podpasek dla potrzebujących w 2 lata

Prawie 3,5 miliona podpasek i tamponów trafi do potrzebujących osób w ciągu 2 lat dzięki współpracy Okresowej Koalicji z Biedronką. Regularne dostawy pozwoliły m.in. na przekazanie środków menstruacyjnych kobietom i dziewczynkom, które przyjechały do Polski z Ukrainy. Ich dystrybucją zajmuje się Okresowa Koalicja, zrzeszenie organizacji i ekspertek, które zajmują się normalizacją tematu miesiączki.

Dowiedz się więcej

3.5 million menstrual products for those in need in 2 years

Almost 3.5 million menstrual pads and tampons will go to people in need within 2 years thanks to the cooperation of the Periodic Coalition with Biedronka. Regular deliveries allowed e.g. donating menstrual aids to women and girls who came to Poland from Ukraine. They are distributed by the Periodic Coalition, an association of organizations and experts that deal with the normalization of menstruation.

Dowiedz się więcej

Powstanie pierwszy obywatelski projekt ustawy o darmowych podpaskach w polskich szkołach

Ogłoszenie inicjatywy zbiórki 100 000 podpisów, w imieniu Okresowej Koalicji, zapowiedziała podczas Kongresu Kobiet Dominika Kulczyk. Pierwszy polski projekt ustawy dotyczący menstruacji ma zostać złożony w polskim parlamencie w formie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Okresowa Koalicja zaapelowała też do środowisk kobiecych o wsparcie.

Dowiedz się więcej
Następna strona
1/12