28 maja - Światowy Dzień Higieny Menstruacyjnej

„Ignorowanie tematu menstruacji sprawia, że KREW NAS ZALEWA! Zmieńmy to razem!” - napisaliśmy dwa lata temu, w manifeście inaugurującym powstanie Okresowej Koalicji. Od tego czasu udało nam się wiele zrobić na rzecz przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu.

Dowiedz się więcej

28 May – World Menstrual Hygiene Day

‘Ignoring the issue of menstruation makes OUR BLOOD BOIL! Let’s change that together!’ – that's what we wrote two years ago, in the manifesto that inaugurated the formation of the Periodic Coalition. Since then, we have done a lot to counter period poverty.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy 2022 rok w Kulczyk Foundation

Walka z ubóstwem menstruacyjnym, edukacja na temat miesiączki, kolejna edycja programu Żółty Talerz, wsparcie Ukrainy i uchodźczyń, które trafiły do Polski. To był pracowity rok! Zobaczcie, czym zajmowaliśmy się w Kulczyk Foundation w ostatnich 12 miesiącach.

Dowiedz się więcej

2022 at the Kulczyk Foundation

The fight against period poverty and education about menstruation, support for Ukraine, especially for female refugees who came to Poland, another edition of the Yellow Plate programme. It was a busy year! See what we were working on in 2022 at the Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej
Następna strona
1/12