Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny

Artykuły

Program będzie realizowany przez cały rok szkolny, począwszy od września 2021 roku, natomiast już teraz zapraszamy przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do zgłaszania placówek do udziału w programie. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić i wysłać poniższy formularz zgłoszeniowy. Odesłanie uzupełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu programu. 

O przystąpieniu do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń w obrębie danego województwa oraz typu szkoły (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). 

Zgłoszenia będą przyjmowanie od 25.06 2021 do godz. 23:59 6.07.2021 roku. 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa na podany adres e-mail, nie później niż do 20 lipca 2021 roku.

Placówki biorące udział w programie będą miały zapewniony:

  • udział w ogólnopolskim projekcie społecznym na szeroką skalę,
  • całoroczny zapas podpasek dla wszystkich uczennic,
  • dostęp do materiałów edukacyjnych nt. dojrzewania i menstruacji,
  • wolontariat dla wybranych uczennic.

Materiały:

W przypadku pytań - zapraszamy do kontaktu:
Email: programdlaszkol@kulczykfoundation.org.pl