Malta Festival Poznań nagrodzona GUSTAWEM

Wydarzenia
Malta Festival Poznań nagrodzona GUSTAWEM

Kapituła nagrody GUSTAW opisując Malta Festival jako jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w tej części Europy jednocześnie, wskazała, że utrzymujący się na najwyższym poziomie od ponad trzydziestu lat festiwal, prowokując dyskusje i dotykając istotnych zagadnień dzisiejszej kultury, stale prezentuje imponujący program teatralny, muzyczny, taneczny i filmowy, z udziałem zarówno zespołów alternatywnych, eksperymentalnych, jak i wybitnych twórców światowego formatu.

Nagroda GUSTAW, czyli najwyższe wyróżnienie ZASP, została ustanowiona ku czci pamięci Gustawa Holoubka, wybitnego artysty XX wieku. Malta Festival została wyróżniona za znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej, a także za promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej. W poprzednich latach wśród laureatów tej prestiżowej nagrody znajdowali się tacy znakomici artyści, jak Waldemar Dąbrowski, Jan Englert, Piotr Fronczewski, Janusz Głowacki, Ignacy Gogolewski, Krystyna Janda, Adam Kilian, Kazimierz Kutz, Anna Polony, Stanisław Radwan, Danuta Szaflarska, Jerzy Trela i Marek Waszkiel.

Malta Festival, utworzona w 1991 roku, jest dzisiaj jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie, jednoznacznie kojarzonym z miastem Poznań.

– Jestem dumna i szczęśliwa, że to niezwykłe przedsięwzięcie będzie nadal chlubą mojego rodzinnego miasta. Jednocześnie dzięki niemu będziemy mogli szeroko zaprezentować imponujące dokonania wielu wspaniałych artystek i podkreślić wkład kobiet w dorobek współczesnej kultury – podkreśliła Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Aktualności

Pozdrowienia dla wspaniałych kobiet!

W Dniu Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim niezwykłym kobietom, z którymi współpracujemy.

Dowiedz się więcej

Pierwsze laureatki nagrody Portrety Siostrzeństwa

Burmistrzyni Hrubieszowa Marta Majewska oraz Halina Andruszków i Wiktoria Batryn z Fundacji Uniters zostały 13 lutego uhonorowane nagrodą portalu Sestry wspieranego przez Kulczyk Foundation. – To nagroda dla Polek i Ukrainek, które pokazują, że dobro zwycięża, a więzy siostrzeństwa są silniejsze niż wojna – mówi Dominika Kulczyk, członkini kapituły Portretów Siostrzeństwa, prezeska Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznane

Podczas uroczystości zorganizowanej 24 stycznia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poznaliśmy nazwiska doktorantów i studentów, którym przyznano stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Wśród stypendystów po raz kolejny znaleźli się obywatele Polski i Ukrainy.

Dowiedz się więcej