Nagroda money.pl dla Okresowej Koalicji

Wydarzenia

Wręczenie nagród money.pl odbyło się w Poznaniu, podczas gali zorganizowanej w ramach Impact’23, prestiżowej konferencji przedstawicieli biznesu, nauki i polityki. Nagroda Specjalna Redakcji money.pl, którą wyróżniono Okresową Koalicję, przyznawana jest osobom, firmom lub innym podmiotom prywatnym, które w danym roku wykazały się wyjątkowym wkładem społecznym.

Zmiana staje się faktem

– To dla mnie poruszające, że w środowisku biznesowym, w którym z reguły nie mówi się o sprawach intymnych, takich, które są tabu, bo niekoniecznie są materią biznesu, mówi się dzisiaj o Okresowej Koalicji, o menstruacji. To znaczy, że dzieje się coś wyjątkowego, dzieje się zmiana – podkreśliła Dominika Kulczyk. Prezeska Kulczyk Foundation, dziękując za nagrodę w imieniu całej Okresowej Koalicji, przypomniała jej ubiegłoroczne dokonania.

– Dostarczyliśmy ponad 12 mln produktów higieny menstruacyjnej do szkół, szpitali, domów dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków pomocy czy placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Przekazywane w ramach tej akcji podpaski czy tampony są także wykorzystywane na dworcach, w punktach recepcyjnych i miejscach noclegowych, w których przebywają uchodźczynie i uchodźcy – wyliczała.

Edukacja, prawo, informacja

– Stworzyliśmy internetowy hub edukacyjny, w którym można znaleźć materiały dotyczące zdrowia menstruacyjnego. Odpowiednio sprofilowane informacje są przeznaczone dla rodziców, pracodawców, szkół, urzędów oraz mediów. Zainicjowaliśmy proces legislacyjny zmierzający do przyjęcia przez polski parlament przepisów zapewniających bezpłatny dostęp do środków higieny menstruacyjnej w szkołach – naszymi sojuszniczkami są przedstawicielki różnych stron sceny politycznej. Działania te nagłośniliśmy w mediach, uruchamiając m.in. pierwszą w historii Polski telewizyjną kampanię o menstruacji – podsumowała inicjatywy Okresowej Koalicji Dominika Kulczyk.

Zdaniem liderki Fundacji przeżywanie menstruacji, wciąż jeszcze zbyt często będącej tematem tabu, powinno wiązać się ze spokojem, poczuciem komfortu, a także z dumą z kobiecości, z którą jest związany okres.

Duma bez uprzedzeń

– Jeśli będziemy pamiętać, bez względu na to, co przynoszą nam nowe technologie, że jesteśmy ludźmi, że biznes tworzą ludzie, tworzą go też kobiety, to staje się jasne, że temat ubóstwa menstruacyjnego to temat połowy świata. Właściwie całego świata – bo jeśli córka, partnerka, matka ma okres – to ma go cały dom – zwracała uwagę Dominika Kulczyk.

Dlatego właśnie o menstruacji należy mówić bez uprzedzeń, kreując dzięki temu rzeczywistość społeczną opartą na szacunku i zrozumieniu różnorodnych potrzeb.

– Udaje nam się tworzyć świat, w którym się szanujemy, w którym wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem ważni. Mężczyźni dla kobiet, kobiety dla mężczyzn; wiemy, że musimy o siebie dbać – spuentowała działania Okresowej Koalicji jej inicjatorka.

Przełamując tabu

Kiedy ponad dwa lata temu powstawała Okresowa Koalicja, przyświecały jej trzy podstawowe cele: zapobieganie ubóstwu menstruacyjnemu, zdjęcie tabu z naturalnego zjawiska, jakim jest miesiączka oraz szerzenie edukacji na temat zdrowia menstruacyjnego.

Wydawałoby się, że w XXI wieku kwestie dotyczące zdrowia oraz społecznej aktywności połowy populacji są oczywiste, a związane z nimi potrzeby – bez przeszkód realizowane. Tak jednak nie jest, co potwierdzają badania przeprowadzone dla Kulczyk Foundation.

Aż 41% ankietowanych przyznało, że w ich domach menstruacja wciąż jest tematem tabu – nie rozmawia się o niej. Szczególnie cierpią na tym nastolatki, dla których doświadczenie pierwszego okresu często nadal wiąże się ze wstydem, lękiem, samotnością. Ponad połowa z nich przynajmniej raz nie poszła do szkoły z powodu miesiączki. Jeśli dołożymy do tego niewystarczający dostęp do środków higieny menstruacyjnej, a także brak edukacji menstruacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – otrzymamy pełny obraz problemu, któremu stara się przeciwdziałać Okresowa Koalicja.

Dostrzegając i doceniając te starania redakcja money.pl, przyznająca oprócz Nagrody Specjalnej także nagrody w kategoriach Start-up Roku, Technologia Roku i Przedsiębiorca Roku, dała wyraz swojemu uznaniu dla rangi tematu, jakim zajmuje się Okresowa Koalicja i dla znaczenia jej działań. Kulczyk Foundation i Okresowa Koalicja serdecznie dziękują za to uznanie i za wyróżnienie.

Więcej o Okresowej Koalicji: https://okresowakoalicja.pl

Incijatywa Tak Dla Podpasek: https://takdlapodpasek.pl

Fot. materiały prasowe Impact'23

 

Aktualności

Pozdrowienia dla wspaniałych kobiet!

W Dniu Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim niezwykłym kobietom, z którymi współpracujemy.

Dowiedz się więcej

Malta Festival Poznań nagrodzona GUSTAWEM

Malta Festival została laureatem najwyższej rangą Nagrody Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) – GUSTAW za rok 2023. Wyróżnienie jest szczególne nie tylko z powodu swojej rangi, ale także dlatego, że po raz pierwszy w historii Nagrody nie trafiła ona w ręce konkretnego artysty, lecz doceniono przedsięwzięcie kulturalne.

Dowiedz się więcej

Pierwsze laureatki nagrody Portrety Siostrzeństwa

Burmistrzyni Hrubieszowa Marta Majewska oraz Halina Andruszków i Wiktoria Batryn z Fundacji Uniters zostały 13 lutego uhonorowane nagrodą portalu Sestry wspieranego przez Kulczyk Foundation. – To nagroda dla Polek i Ukrainek, które pokazują, że dobro zwycięża, a więzy siostrzeństwa są silniejsze niż wojna – mówi Dominika Kulczyk, członkini kapituły Portretów Siostrzeństwa, prezeska Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej