Oświadczenie Kulczyk Foundation

Wydarzenia

Dominika Kulczyk, Prezeska Zarządu Kulczyk Foundation oraz sama Kulczyk Foundation nie prowadzą, ani nie zamierzają prowadzić takich działań w opisany sposób, a znajdujące się w obiegu fałszywe informacje na ten temat w żaden sposób nie pochodzą od Kulczyk Foundation.

Podkreślamy, że jakakolwiek działalność statutowa Kulczyk Foundation podejmowana jest przez upoważnione do tego organy zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Fundacji w drodze oficjalnej korespondencji przez upoważnione do tego osoby.

Wszelkie tego typu opisane wyżej informacje, wiadomości e-mail lub wiadomości w mediach społecznościowych pochodzące od osób trzecich nie mają nic wspólnego z prawdą i mogą być próbą oszustwa. Podjęliśmy działania w celu ustalenia źródła tych nieprawdziwych informacji, aby chronić wizerunek Prezeski Zarządu oraz Kulczyk Foundation.

Aktualności

Kulczyk Foundation i Grupa Polenergia na 25. Pikniku Naukowym PR i CNK

Grupa Polenergia i Kulczyk Foundation uruchomiły projekt edukacyjny Graj z nami w zielone!®. Inicjatywa promująca zrównoważony rozwój jest skierowana do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci. Zagrać w zielone można będzie też na 25. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Edukatorzy Polenergii i Kulczyk Foundation będą obecni w Parku Odkrywców od godziny 11:00.

Dowiedz się więcej

Równość płci w pracy, z jakimi problemami mierzą się kobiety? - Statistica Wirtualnej Polski

Miejsca pracy są niedostosowane do potrzeb kobiet na wielu poziomach. 29% Brytyjek przyznało, że ich ochronna odzież robocza nie jest zaprojektowana do użytku przez kobiety, zwłaszcza w ciąży. 

Dowiedz się więcej

Temat menstruacji wraca do Sejmu dzięki Okresowej Koalicji

13 maja sejmowa podkomisja stała ds. polityki społecznej zajęła się tematem ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego. Wszystko dzięki inicjatywie Okresowej Koalicji – zrzeszenia organizacji zajmujących się temat menstruacji. Przedstawicielki Okresowej Koalicji pojawiły się w Sejmie, aby przedstawić rozwiązania dotyczące walki z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym systematycznie wprowadzane w innych krajach.

Dowiedz się więcej