Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznane po raz dziewiętnasty

Wydarzenia

Ośmioro studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymało Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Przyznawane są one za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i aktywność na rzecz poznańskiej uczelni. W dziewiętnastoletniej historii programu stypendialnego wyróżniono już 172 studentów i doktorantów. Tegoroczni laureaci otrzymali wyższe wsparcie niż w latach ubiegłych – studenci o prawie 15 procent, a doktoranci aż o 40 procent.

– „Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga” – to motto, którym się kierował mój tata. Dzisiaj to przesłanie kieruje do studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendia jego imienia. Niech te słowa będą inspiracją, która pozwoli Wam wznieść się tak wysoko, jak tylko sięgają Wasze marzenia – mówi Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

W gronie studentów wyróżnionych w tym roku znaleźli się: Agnieszka Budnik, studentka II roku studiów magisterskich filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Marcin Tomczak, student II roku studiów magisterskich historii na Wydziale Historycznym i IV roku prawa, Michalina Kowala, studentka IV roku prawa i I roku studiów magisterskiej na kierunku instrumentalistyka w klasie skrzypiec na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Kapituła przyznała stypendium także Damianowi Julkowskiemu, studentowi III roku studiów licencjackich Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, który w wyniku choroby od 14 roku życia jest sparaliżowany, dlatego jako pierwszy student UAM studiuje online i osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Każdy z laureatów otrzyma w tym roku akademickim stypendium w wysokości 12,5 tys. zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 15 procent.

Stypendia otrzymali również doktoranci: mgr Bartosz Brzoza z Wydziału Anglistyki, mgr Katarzyna Frątczak-Łagiewska z Wydziału Biologii, mgr Mateusz Zelent z Wydziału Fizyki oraz mgr Beata Iwanicka z Wydziału Studiów Edukacyjnych. W ich przypadku roczne stypendium wyniesie 25 tys. zł, o 40 procent więcej niż w poprzednim roku.

– Wybór laureatów w tym roku nie był łatwy. Zdecydowała determinacja w przezwyciężeniu trudności, jaką wykazali kandydaci. Tegoroczni stypendyści udowodnili, że na drodze do zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów nie ma rzeczy niemożliwych – zaznaczyła przewodnicząca Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, prof. dr hab. Beata Mikołajczyk.

W uroczystości wziął udział także laureat pierwszych Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka prof. dr hab. Maciej Radziejewski. –Jestem bardzo wdzięczny za przyznane przed laty stypendium. Moja sytuacja materialna była wtedy trudna, a stypendium stanowiło konkretną pomoc, która ułatwiła skupienie się na tym, co właśnie najbardziej chciałem robić: na pracy naukowej. Uważam, że również dziś taka forma nagradzania i wspierania doktorantów oraz studentów jest bardzo potrzebna i przynosi dobre owoce – powiedział.

Aktualności

Dzieje się w Pracowni Efektu Domina!

Nowy rok w Pracowni Efektu Domina rozpoczęliśmy z impetem. Szkolenia dla pedagogów poświęcone empatii, warsztaty edukacyjne na temat zdrowego odżywiania dedykowane dzieciom i koordynatorom programu Żółty Talerz...

Dowiedz się więcej

Kulczyk Foundation wspiera nauczycieli w walce z hejtem w polskiej szkole

Polska zajmuje drugie miejsce pod względem liczby skutecznych prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Europie.

Dowiedz się więcej

Oświadczenie Kulczyk Foundation

W związku z pojawieniem się wiadomości dotyczących inwestycji w The Crypto Revol informujemy, że Pani Dominika Kulczyk nie ma nic wspólnego z tym przedsięwzięciem. Podjęliśmy działania w celu ustalenia źródła tych nieprawdziwych informacji. Rozważamy podjęcie odpowiednich kroków prawnych, aby chronić wizerunek Prezes Zarządu oraz zapobiec działaniom o charakterze oszustwa.

Dowiedz się więcej