Telefon Zaufania w czasie pandemii

Wydarzenia

Od lipca do września 2020 r. konsultanci Telefonu Zaufania odebrali ok. 19,7 tys. połączeń i otrzymali 2570 wiadomości online. Prawie 20% tych kontaktów miało miejsce podczas nocnych dyżurów, sfinansowanych przez Kulczyk Foundation. Pracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreślają, że widoczna jest pewna zależność - rozmowy w godzinach wieczornych i nocnych są najdłuższe. Natomiast kanał pomocy online jest najpopularniejszy wśród dziewcząt - wysyłają one ponad 80% wiadomości trafiających do zespołu Telefonu Zaufania. W październiku 2020 r. konsultanci Telefonu Zaufania odebrali kolejne 5,1 tys. połączeń i odpisali na niemal 900 wiadomości.

Dlaczego dzieci kontaktują się z konsultantami? Te dzwoniące późno w nocy mają zazwyczaj najpoważniejsze problemy. Nawiązują kontakt z powodu myśli samobójczych, niepokoju, lęku, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, samotności i stresu. W trakcie pandemii zjawiska te narastają. W wielu przypadkach dzieci mówią o lęku o siebie oraz bliskich, zagubieniu, izolacji, niepokoju związanym z powrotem do szkoły. Zwiększa się także zagrożenie przemocą domową. Z badań wykonanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, dotyczących wiosennego lockdownu wynika, że ok. 27 proc. dzieci doświadczyło jakiejś formy krzywdzenia, a co dziesiąte z nich stało się ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej. Tyle samo zostało wykorzystane seksualnie, a ponad 5 proc. badanych było świadkiem przemocy domowej pomiędzy rodzicami lub wobec rodzeństwa. Dla wielu z nich Telefon Zaufania jest jedyną szansą na uzyskanie pomocy.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dla osób kontaktujących się z Telefonem 116 111, pracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podejmują interwencje, zawiadamiając odpowiednie służby. Od lipca do września podjęto ich aż 167. 74 interwencje miały miejsce podczas nocnych dyżurów Telefonu Zaufania. Natomiast w październiku podjęto kolejne 63 interwencje.

Pod koniec zeszłego roku Kulczyk Foundation przekazała Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 1,65 mln zł. Dzięki tym środkom oraz funduszom pochodzącym ze zbiórki prowadzonej w internecie przez Szymona Hołownię, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 może działać w trybie całodobowym, nawet pomimo braku rządowego dofinansowania. Kulczyk Foundation wspiera Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Zachęcamy do tego również wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków. Wpłat na funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 można dokonywać na stronie internetowej www.wspierajtelefon.pl.

Aktualności

Czym jest ubóstwo menstruacyjne? (podkast)

Czy wiecie, na czym polega problem ubóstwa menstruacyjnego i dlaczego dotyczy on każdego i każdej z nas? Nie? Zapraszamy zatem do odsłuchania podkastu przygotowanego przez redakcję „Wysokich Obcasów” i Kulczyk Foundation w ramach akcji „Czułość i Wolność. Budujmy równowagę w relacjach”.

Dowiedz się więcej

50 śmiałych kobiet

Magazyn „Wysokie Obcasy” przedstawił listę „50 śmiałych 2020 roku”. Znalazły się na niej kobiety, które w ubiegłym roku zmieniały Polskę. Wśród nich - prezeska Kulczyk Foundation, Dominika Kulczyk.

Dowiedz się więcej

Kulczyk Foundation pomaga kobietom na całym świecie

Od 2013 r. Kulczyk Foundation niesie mądrą pomoc, przeciwdziałając różnym formom dyskryminacji i nierówności, dotykającym kobiety i dziewczynki. Działalność kierowanej przeze mnie fundacji zakłada wykorzystywanie zrównoważonych rozwiązań. Poza wsparciem finansowym przekazujemy więc także niezbędną wiedzę, prowadząc działania edukacyjne. Tylko w taki sposób osiągnąć można trwałą, pozytywną zmianę i zbudować rzeczywistość pozbawioną ograniczeń ze względu na płeć - pisze Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej