Wręczyliśmy Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Wydarzenia

Uroczystość odbyła się w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gratulacje wyróżnionym złożyły prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM oraz Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation.

Podczas wydarzenia uhonorowanych zostało 8 laureatów stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów UAM oraz 11 laureatów stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy.

Pierwsze ze stypendiów przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Kapituła postanowiła uhonorować następujące doktorantki i doktorantów:

 • mgr Jakub Buda ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne,
 • mgr Aleksandra Leśniewska ze Szkoły Nauk Ścisłych, dyscyplina astronomia,
 • mgr Adam Perz ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku,
 • mgr Alexandra Staniewska ze Szkoły Nauk Humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii.

Oraz następujące studentki i studentów:

 • Maria Gwit z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia,
 • Michał Tomaszewski z Wydziału Historii, kierunek historia,
 • Michalina Wesołowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska,
 • Julia Wojciechowska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, kierunek gospodarka przestrzenna.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku. Stypendia przyznawane są we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatami drugiej grupy stypendystów są studenci UAM pochodzący z Ukrainy, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w życie uniwersyteckie, działalnością społeczną, kulturalną, czy znajomością kilku języków obcych.

Przyznając stypendia Kapituła wzięła również pod uwagę sytuację materialną kandydatów oraz bardzo trudną sytuację w Ukrainie.

Kapituła konkursu wyłoniła następujące studentki oraz studentów I stopnia:

 • Anastasiia Duda z Wydziału Neofilologii, kierunek lingwistyka stosowana,
 • Viktoriia Melnyk z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jak obca,
 • Nataliia Oliinyk z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Mariia Yakovenko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek geologia.

Oraz następujące studentki i studentów II stopnia:

 • Elvira Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Valeriia Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Yunna Honchar z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Olena Nahimova z Wydziału Biologii, kierunek biotechnology,
 • Anastasiia Polishchuk z Wydziału Biologii, kierunek Environmental Protection,
 • Hanna Reshetniak z Wydziału Fizyki, kierunek PAMEP,
 • Vladyslav Serhiienko z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka.

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel przekazuje Kulczyk Foundation.

Aktualności

Znamy wyniki konkursu „Zdrowo Nakręceni”

Do tegorocznej edycji „Zdrowo Nakręceni” zgłosiło się kilkadziesiąt placówek. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu wideo, w którym dzieci prezentują idee Żółtego Talerza, a więc zdrową, zbilansowaną dietę i równość w kuchni. Wszystkie nadesłane prace wymagały od ekipy filmowej dużego zaangażowania i kreatywności. Powstało wiele ciekawych scenariuszy i dynamicznych ujęć, a niektóre role były oscarowe.

Dowiedz się więcej

Pozdrowienia dla wspaniałych kobiet!

W Dniu Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim niezwykłym kobietom, z którymi współpracujemy.

Dowiedz się więcej

Malta Festival Poznań nagrodzona GUSTAWEM

Malta Festival została laureatem najwyższej rangą Nagrody Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) – GUSTAW za rok 2023. Wyróżnienie jest szczególne nie tylko z powodu swojej rangi, ale także dlatego, że po raz pierwszy w historii Nagrody nie trafiła ona w ręce konkretnego artysty, lecz doceniono przedsięwzięcie kulturalne.

Dowiedz się więcej