Wręczyliśmy Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Wydarzenia

Uroczystość odbyła się w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gratulacje wyróżnionym złożyły prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM oraz Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation.

Podczas wydarzenia uhonorowanych zostało 8 laureatów stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów UAM oraz 11 laureatów stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy.

Pierwsze ze stypendiów przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Kapituła postanowiła uhonorować następujące doktorantki i doktorantów:

 • mgr Jakub Buda ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne,
 • mgr Aleksandra Leśniewska ze Szkoły Nauk Ścisłych, dyscyplina astronomia,
 • mgr Adam Perz ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku,
 • mgr Alexandra Staniewska ze Szkoły Nauk Humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii.

Oraz następujące studentki i studentów:

 • Maria Gwit z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia,
 • Michał Tomaszewski z Wydziału Historii, kierunek historia,
 • Michalina Wesołowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska,
 • Julia Wojciechowska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, kierunek gospodarka przestrzenna.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku. Stypendia przyznawane są we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatami drugiej grupy stypendystów są studenci UAM pochodzący z Ukrainy, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w życie uniwersyteckie, działalnością społeczną, kulturalną, czy znajomością kilku języków obcych.

Przyznając stypendia Kapituła wzięła również pod uwagę sytuację materialną kandydatów oraz bardzo trudną sytuację w Ukrainie.

Kapituła konkursu wyłoniła następujące studentki oraz studentów I stopnia:

 • Anastasiia Duda z Wydziału Neofilologii, kierunek lingwistyka stosowana,
 • Viktoriia Melnyk z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jak obca,
 • Nataliia Oliinyk z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Mariia Yakovenko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek geologia.

Oraz następujące studentki i studentów II stopnia:

 • Elvira Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Valeriia Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Yunna Honchar z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Olena Nahimova z Wydziału Biologii, kierunek biotechnology,
 • Anastasiia Polishchuk z Wydziału Biologii, kierunek Environmental Protection,
 • Hanna Reshetniak z Wydziału Fizyki, kierunek PAMEP,
 • Vladyslav Serhiienko z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka.

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel przekazuje Kulczyk Foundation.

Aktualności

Premiera filmu CNN i Dominiki Kulczyk. „Fighting for Mercy” to przejmująca historia o współczesnym niewolnictwie

Premiera dokumentu „Fighting for Mercy" na antenie CNN International już 18 marca. To koprodukcja telewizji CNN i Dominiki Kulczyk i piąty, wspólnie zrealizowany film dokumentalny. – Historia Mercy Esther to symbol kobiecej siły, walki o nasze prawa, symbol odrodzenia – mówi Prezeska Kulczyk Foundation. Film powstał w ramach projektu „CNN Freedom Project”, dzięki któremu udało się zgromadzić ponad 24 miliony dolarów na walkę ze współczesnym niewolnictwem i nagłośnić ponad 1000 historii z pięciu kontynentów.

Dowiedz się więcej

Parlamentarzystki KO, PSL i Lewicy poparły ustawę o darmowych podpaskach dla szkół. Założenia projektu przedstawiła Okresowa Koalicja

Poznaliśmy założenia pierwszej w historii Polski ustawy o menstruacji. Projekt tworzy Okresowa Koalicja. Jego poparcie zadeklarowały parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy. – Jesteśmy z różnych opcji, ale wszystkie popieramy tę inicjatywę. Będziemy robić wszystko, żeby ten projekt wszedł w życie. Jesteśmy z wami – mówiła posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. Ustawa ma wprowadzić darmowe podpaski i edukację na temat zdrowia menstruacyjnego do wszystkich polskich szkół.

Dowiedz się więcej

Milion złotych, 16 projektów, 2000 beneficjentów. Siostrzeństwo rozstrzygnęło II Edycję Programu Grantowego

Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie rozstrzygnęło II Edycję Programu Grantowego. Do 16 organizacji trafi prawie milion złotych dofinansowania. – Z idei i słów przeszliśmy do czynów i konkretów – mówiła Dominika Kulczyk na spotkaniu Siostrzeństwa. Zwycięskie projekty mają objąć swoim działaniem ponad 2000 osób. – Mając jedno życie, możesz mieć drugą szansę – przekonywała Julia Bogusławska, koordynatorka projektu „Ukrainka w Polsce”. Środki na granty są zbierane na Funduszu „Cześć Dziewczyny!”. Milion złotych na Fundusz przekazała Prezeska Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej