Wręczyliśmy Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Wydarzenia

Uroczystość odbyła się w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gratulacje wyróżnionym złożyły prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM oraz Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation.

Podczas wydarzenia uhonorowanych zostało 8 laureatów stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów UAM oraz 11 laureatów stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy.

Pierwsze ze stypendiów przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Kapituła postanowiła uhonorować następujące doktorantki i doktorantów:

 • mgr Jakub Buda ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne,
 • mgr Aleksandra Leśniewska ze Szkoły Nauk Ścisłych, dyscyplina astronomia,
 • mgr Adam Perz ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku,
 • mgr Alexandra Staniewska ze Szkoły Nauk Humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii.

Oraz następujące studentki i studentów:

 • Maria Gwit z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia,
 • Michał Tomaszewski z Wydziału Historii, kierunek historia,
 • Michalina Wesołowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska,
 • Julia Wojciechowska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, kierunek gospodarka przestrzenna.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku. Stypendia przyznawane są we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatami drugiej grupy stypendystów są studenci UAM pochodzący z Ukrainy, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w życie uniwersyteckie, działalnością społeczną, kulturalną, czy znajomością kilku języków obcych.

Przyznając stypendia Kapituła wzięła również pod uwagę sytuację materialną kandydatów oraz bardzo trudną sytuację w Ukrainie.

Kapituła konkursu wyłoniła następujące studentki oraz studentów I stopnia:

 • Anastasiia Duda z Wydziału Neofilologii, kierunek lingwistyka stosowana,
 • Viktoriia Melnyk z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jak obca,
 • Nataliia Oliinyk z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Mariia Yakovenko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek geologia.

Oraz następujące studentki i studentów II stopnia:

 • Elvira Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Valeriia Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Yunna Honchar z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Olena Nahimova z Wydziału Biologii, kierunek biotechnology,
 • Anastasiia Polishchuk z Wydziału Biologii, kierunek Environmental Protection,
 • Hanna Reshetniak z Wydziału Fizyki, kierunek PAMEP,
 • Vladyslav Serhiienko z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka.

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel przekazuje Kulczyk Foundation.

Aktualności

Menopauza bez tabu w raporcie Kulczyk Foundation

Choć 70% Polek uważa, że menopauza jest ważnym momentem w życiu kobiety, to aż 93% ankietowanych nie potrafi jej prawidłowo zdefiniować – tak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Kulczyk Foundation i zaprezentowanego przez Dominikę Kulczyk podczas Kongresu Kobiet w Poznaniu 2 września. To pierwsze w Polsce takie opracowanie.

Dowiedz się więcej

Panel „Równowaga szans w firmach, instytucjach i samorządach” podczas XV Kongresu Kobiet w Poznaniu

Partnerki merytoryczne konkursu RównoWaga: Dominika Kulczyk, Henryka Bochniarz, Iga Magda, Karolina Andrian i Ewa Rumińska-Zimny wzięły udział w panelu dotyczącym równości szans podczas tegorocznego Kongresu Kobiet. 

Dowiedz się więcej

Czas apokalipsy z kobiecej perspektywy. Kulczyk Foundation wspiera pamięć o Powstaniu Warszawskim

Bohaterski opór wobec niemieckiego okupanta, ale również koszmar wojennej codzienności – to doświadczenia kobiet ukazane na wystawie „Podróż bohaterek”, której wernisaż odbył się 2 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. Partnerem wystawy jest Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej