Dominika Kulczyk publikuje pierwszy na świecie raport dotyczący ubóstwa menstruacyjnego i dołącza do grupy światowych filantropów

Wydarzenia

Raport - kto i jak najskuteczniej walczy z ubóstwem menstruacyjnym?

Początkiem współpracy pomiędzy Kulczyk Foundation i Founders Pledge jest publikacja raportu „Krwawy problem. Ubóstwo menstruacyjne: dlaczego i jak musimy je zakończyć” („A bloody problem: Period poverty – why we need to end it and how to do it”). To pierwsze na świecie opracowanie poświęcone analizie sektora zdrowia i higieny menstruacyjnej (Menstrual Health and Hygiene - MHH) oraz efektywności programów pomocowych mających przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu. Problem ten polega na ograniczeniu z powodów ekonomicznych dostępu do odpowiednich produktów higienicznych (tamponów czy podpasek), ale także np. do edukacji związanej z okresem. Szacuje się, że spośród 1,9 mld osób menstruujących na świecie, ok. 500 mln nie może w pełni dbać o higienę podczas okresu. Raport Kulczyk Foundation i Founders Pledge wskazuje, że na walkę z tym problemem przeznacza się jedynie od 10 do 100 mln dolarów rocznie, podczas gdy tylko w samych Stanach Zjednoczonych na działania dobroczynne co roku wydawane jest ok. 450 mld dolarów. Jak dotąd, sektorowi MHH brakowało bazy dowodowej. Z tego powodu podmioty niosące pomoc w tej sferze nie dysponowały porównywalnymi danymi, określającymi pełny poziom ubóstwa menstruacyjnego na świecie. Wynika to z faktu, iż zjawisko to zaczęto badać dopiero na początku XXI wieku. Problem ten jest obecny również w Polsce - jak wynika z badań na temat postrzegania okresu w naszym kraju, opublikowanych niedawno przez Kulczyk Foundation, co piątej Polce zdarza się nie mieć środków na zakup odpowiednich środków higienicznych.

Powstanie wspomnianego opracowania jest ważnym wydarzeniem dla organizacji przeciwdziałających ubóstwu menstruacyjnemu. Raport łączy teorię z praktyką, umożliwiając wypracowanie kryteriów oceniania, a co za tym idzie, również finansowania, podmiotów aktywnych w tej sferze. Wskazuje także na fakt, że sektor zdrowia i higieny związanej z okresem ma wpływ na sytuację całych społeczeństw, ma swoje odbicie w ekonomii, czy edukacji. Poprawa w tej sferze wymaga więc kompleksowego i systemowego podejścia. Autorzy raportu przeanalizowali działalność 80 organizacji przeciwdziałających zjawisku ubóstwa menstruacyjnego. Wybrano 8 z nich jako przykłady podmiotów niosących pomoc w sposób najbardziej efektywny. Działają one wyjątkowo skutecznie wspierając kobiety w kwestii MHH i wykorzystują narzędzia umożliwiające ewaluację i monitoring działań.

– Dostęp do środków higieny menstruacyjnej to podstawowe prawo człowieka. Bez niego kobiety i dziewczynki nie mogą żyć z godnością. To oburzające, że dziewczęta na całym świecie nie mają szans na lepszą edukację, a kobiety na pójście do pracy bo są zbyt biedne, aby mieć okres – mówi Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation. – Zbyt długo zaniedbywano działania na rzecz rozwiązania tego problemu. Jestem dumna z tego, że rozpoczęliśmy współpracę z Founders Pledge. Wspólnie postawiliśmy pierwszy krok w kierunku zrozumienia, jak w najszybszy możliwy sposób poprawić sytuację osób cierpiących z powodu ubóstwa menstruacyjnego. Międzynarodowa społeczność musi się zjednoczyć i podjąć skoordynowaną aktywność na rzecz kobiet i dziewcząt, które każdego miesiąca muszą wybierać czy kupić jedzenie, czy podpaski. Zachęcam każdego zainteresowanego do dołączenia do nas i wspólnego działania na rzecz rozwiązania tego problemu – podkreśla Dominika Kulczyk.

Foundry i Founders Pledge

Foundry skupia światowych wizjonerów biznesu i przedsiębiorczości, którzy jednocześnie prowadzą działalność charytatywną. W jej skład wchodzą zarówno indywidualni filantropi, jak i ich rodzinne fundacje dobroczynne. Członkami Foundry są, m.in. Eric i Wendy Schmidt (Eric był prezesem Google’a w latach 2001-2011), Niklas Adalberth (współzałożyciel banku Klarna, wartego 5,5 mld dolarów), Christian Angermayer (założyciel Apeiron Financial Services), Vikrant i Surbhi Bhargava (Vikrant był współzałożycielem platformy PartyGaming), Curtis i Shirley Chambers (Curtis był dyrektorem technicznym Ubera w latach 2010-2017), Taavet i Silvia Hinrikus (Taavet był współzałożycielem platformy Transferwise i dyrektorem ds. strategii w Skype), czy Jaan Tallin (współzałożyciel Skype’a i Kazza). Członkostwo w tej grupie zapewnia dostęp do unikalnej wspólnoty wiedzy i doświadczeń największych międzynarodowych filantropów oraz narzędzi umożliwiających najbardziej efektywne niesienie pomocy na całym świecie. Dominika Kulczyk jest pierwszą osobą z Europy Środkowo-Wschodniej, która dołączyła do Foundry.

Foundry jest częścią Founders Pledge – międzynarodowej organizacji non-profit założonej w 2015 r., skupiającej przedsiębiorców prowadzących działalność filantropijną. Członkowie Founders Pledge zobowiązują się przeznaczyć na cele dobroczynne określoną kwotę. Eksperci tej organizacji pomagają im w tworzeniu strategii działalności charytatywnej i efektywnej realizacji programów pomocowych, wspierając ich swoją wiedzą i doświadczeniem. Obecnie inicjatywa liczy już ponad 1450 członków z 35 krajów, którzy zobowiązali się przekazać na działalność dobroczynną ponad 3 mld dolarów.

– Jednym z najważniejszych pierwszych posunięć w walce z ubóstwem menstruacyjnym jest ustalenie, jakie są tego najefektywniejsze metody i wskazanie organizacji, które się nimi posługują. Takie informacje są w naszym raporcie. Pomoże on darczyńcom i rządom poszczególnych państw przeciwdziałać temu problemowi lepiej niż kiedykolwiek – zaznacza David Goldberg, współzałożyciel i szef Founders Pledge. – Jestem zachwycony możliwością pracy z Dominiką Kulczyk oraz jej fundacją i przyczynienia się do tego, aby przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu były tak skuteczne, jak tylko to możliwe. Działalność Dominiki i jej wsparcie dla projektów na rzecz kobiet jest wspaniałym przykładem fantastycznego przywództwa i aktywności dobroczynnej na całym świecie. Chciałbym zachęcić wszystkich filantropów do przyłączenia się do niej, zwłaszcza gdy już rozumiemy, na czym polega efektywność realizowanych programów. Wspólne i skoordynowane podejście sprawia, że możemy rozwiązać problem ubóstwa menstruacyjnego – uważa David Goldberg.

Marni Sommer, profesor nadzwyczajna nauk socjomedycznych na Uniwersytecie Columbia, która jest jedną ekspertek zaangażowanych w powstanie raportu, dodaje: – W ostatnich latach na świecie coraz częściej zwraca się uwagę na związane z okresem potrzeby kobiet, dziewcząt i innych menstruujących osób. Wciąż jednak jesteśmy na początku drogi. Społeczne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19 grożą odwróceniem postępów poczynionych w walce z ubóstwem i piętnem menstruacyjnym, utrudniającymi skuteczne angażowanie kobiet i dziewcząt w edukację, pracę i aktywność społeczną - ostrzega prof. Sommer. – Ważny raport Kulczyk Foundation, jak również pozostała działalność tej fundacji związana ze zdrowiem i higieną menstruacyjną jest nie tylko istotną aktywnością na rzecz rozwiązania tych problemów, ale wysyła też jasną wiadomość do darczyńców i rządów państw: jest jeszcze wiele do zrobienia, potrzebujemy wspólnych wysiłków i zasobów – podkreśla.

Aktualności

13. festiwal Mastercard Off Camera za nami

Zakończyła się 13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. W tym roku wydarzenie, którego Partnerem Głównym była Kulczyk Foundation, zostało przez organizatorów przeniesione do świata wirtualnego. Dzięki platformie player.pl przez ponad 2 tygodnie ponad 100 tys. kinomanów mogło poznać niezależne kino, niebojące się podejmowania ważnych i trudnych tematów.

Dowiedz się więcej

„Supernova” Bartosza Kruhlika z Nagrodą Kulczyk Foundation

Film „Supernova” w reżyserii Bartosza Kruhlika otrzymał Nagrodę Kulczyk Foundation podczas 13. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Kulczyk Foundation była Partnerem Głównym festiwalu.

Dowiedz się więcej

Zróbmy czułą rewolucję! Najlepsze teksty kampanii „Czułość i Wolność" jako e-booki

Dzięki kampanii społecznej „Czułość i Wolność. Budujmy równowagę w relacjach", czytelnicy i internauci mogą poznać wiele interesujących, inspirujących tekstów. Nasza akcja trwa już ponad 5 miesięcy - w jej ramach na łamach serwisów i dodatków do „Gazety Wyborczej" i na stronie internetowej Kulczyk Foundation opublikowaliśmy prawie sto felietonów, esejów, reportaży i wywiadów zachęcających do pogłębienia swojej wrażliwości, zwłaszcza w niełatwych, pandemicznych czasach. Teraz mamy dla Was niespodziankę! Co tydzień najlepsze teksty powstałe w ramach akcji dostępne będą jako e-booki.

Dowiedz się więcej