Konkurs dla pracodawców „RównoWaga. Prokobieca firma roku” rozstrzygnięty!

Projekty w Polsce
Konkurs dla pracodawców „RównoWaga. Prokobieca firma roku” rozstrzygnięty!

Konkurs inny, niż wszystkie

Polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie – to na te obszary w szczególności zwracała uwagę Kapituła Konkursu, do którego zgłosiło się blisko 100 pracodawców. Dane pokazują, że w każdym z tych obszarów jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, dlatego aktywna i holistyczna polityka firm w zakresie każdego z wymienionych obszarów jest konieczna, żeby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Otwarty charakter konkursu - dostępność dla szerokiego kręgu pracodawców (firmy prywatne, instytucje, jednostki administracji publicznej oraz organizacje społeczne) oraz brak opłat za uczestnictwo to niewątpliwie jego wyróżnik. Partnerami wspierającymi konkurs od strony merytorycznej byli Fundacja Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych. Doświadczenia organizatorów i partnerów pozwoliły na kompleksowe zajecie się̨ tą tematyką, a charakter konkursu finalnie stworzył unikatowy przewodnik dla biznesu w zakresie dobrych praktyk dotyczących równości w miejscach pracy.

Prokobieca firma roku. Laureaci i wyróżnienia.

Wyniki konkursu ogłoszono 13 października 2023 r., a główna nagroda dla pracodawcy zatrudniającego od 10 do 100 pracowników trafiła do firmy Organon Polska.

– W tym przypadku możemy mówić o całym szeregu prorównościowych rozwiązań wdrożonych przez pracodawcę – wskazywała dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły konkursowej. – Wśród nich znalazły się strategie równości i przejrzystości wynagrodzeń, cykliczny przegląd płac i urlopy: rodzicielski w wymiarze 12 tygodni oraz do 10 dni urlopu opiekuńczego, który można wykorzystać w przypadku potrzeb związanych z menstruacją lub menopauzą – dodała.

Wśród pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników główną nagrodę otrzymała firma Standard Chartered Poland.

– Kapituła doceniła 50-procentowy udział kobiet w zarządzie, niski poziom skorygowanej luki płacowej i propozycje umożliwiające rozwój kobiet w obszarach postrzeganych tradycyjnie jako męskie, m.in. program akceleracyjny skierowany do pracowniczek chcących rozwijać się w obszarze cyber, czy zaangażowanie w Perspektywy Women in Tech, IT for SHE i Cyber Women Community.

Oprócz nagród głównych kapituła przyznała również wyróżnienia we wszystkich ocenianych obszarach (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie). Niektóre z propozycji pracodawców adresowanych do pracowników_czek okazały się wręcz unikalne w skali kraju.

Wyróżniona w obszarze „Równowaga praca–dom” firma NatWest Poland jako jedyna w Polsce, zapewnia swoim pracownikom_czkom dofinansowanie do procedury in vitro. Firmie Veolia Energia Polska wyróżnienie w obszarze „Rozwój i szkolenia” przyniosły działania wspierające rozwój kobiet w branży uznawanej stereotypowo za męską, m.in. poprzez program mentoringowy Energia Kobiet, czy program Woman in Leadership. Firma zapewnia wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych pracowników stanowią mężczyźni. Z kolei firma M&J wyróżniona w obszarze „Zdrowie”, zwróciła uwagę kapituły indywidualnym podejściem do potrzeb pracowników_czek obu płci, w tym kompleksowym zaangażowaniem w tematykę zdrowia kobiet, obejmującą m.in. niszowe zagadnienia dotyczące menopauzy i zdrowia menstruacyjnego. Ponadto firma zapewnia pełne finansowanie psychoterapii w godzinach pracy każdemu chętnemu pracownikowi.

W konkursie zwrócono uwagę również na działania rynkowych gigantów. W wyróżnionej w obszarze „Polityka i mechanizmy równości” IKEA Retail codziennością jest nie tylko otwartość na feminatywy i neutratywy, ale także konsekwentne budowanie przejrzystych mechanizmów i polityk równości, a także równy odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających. Z kolei Orange Polska (wyróżnienie w obszarze „Płace”) może pochwalić się niskim poziomem skorygowanej luki płacowej (3,9%) poddawanej zewnętrznemu audytowi. Firma prowadzi pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania, stanowiska specjalistyczne i kierownicze, kładąc nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę.

Liczną grupą pracodawców, którzy wzięli udział w konkursie był trzeci sektor, administracja publiczna i samorządowa, których kapituła zdecydowała się docenić przyznając dwie dodatkowe nagrody specjalne. Wśród organizacji pozarządowych i instytucji administracji publicznej wyróżniono Urząd Miasta Krakowa m.in. za działania wynikających z przyjętego w krakowskim magistracie Planu Równości Płci i Stowarzyszenie Robisz to!, które powszechnie stosuje urlopy menstruacyjne.

– Bardzo nas cieszy zarówno frekwencja jak i inwencja uczestników, którzy zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań służących zapewnieniu równości płci w miejscu pracy. Pamiętamy oczywiście, że firmy i instytucje, które wzięły udział w konkursie to tylko wycinek rynku pracy. Mamy jednak nadzieję, że ten wycinek, obejmujący najbardziej aktywnych w tej dziedzinie pracodawców, będzie się poszerzał. Wierzę w postęp; wierzę, że to, co dzisiaj doceniamy jako nowatorskie, jutro stanie się standardem, a kolejne edycje konkursu przyniosą jeszcze wiele inspirujących pomysłów – dodała Dominika Kulczyk. Drugą edycję konkursu „RównoWaga. Prokobieca firma roku” zaplanowano na II kwartał 2024 roku.


LISTA LAUREATÓW:

Standard Chartered Poland - nagroda główna w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników

Organon Polska sp. z o.o. – nagroda główna w kategorii firm zatrudniających od 10 do 100 pracowników

NAGRODY SPECJALNE:

Urząd Miasta Krakowa – w kategorii Administracja publiczna i samorządowa

Stowarzyszenie Robisz to! – w kategorii NGO’s

WYRÓŻNIENIA:

IKEA Retail – obszar „Polityka i mechanizmy równości”

Veolia Energia Polska – obszar „Rozwój i szkolenia”

NatWest Poland - obszar „Równowaga praca-dom”

Orange Polska - obszar „Płace”

M&J sp. z o.o. - obszar „Zdrowie”


Wszystkim laureatom i wyróżnionym, a także wszystkim pozostałym firmom uczestniczącym w konkursie składamy wielkie gratulacje! Dziękujemy, że dostrzegacie potencjał i potrzeby kobiet, stwarzacie w swoim środowisku pracy model zarządzania w oparciu o filozofię równych szans. Szczególne gratulacje kierujemy do małych firm, które dopiero rozpoczynają swoje działania w obszarze wyrównywania szans kobiet w miejscu pracy. Gratulujemy, że mieliście odwagę mierzyć się z zaawansowanymi w rozwoju korporacjami - mówią wspólnym głosem organizatorzy konkursu.

Więcej informacji nt. Konkursu znajduje się na stronie Rownowaga.org.pl

Aktualności

Ruszyła III edycja konkursu "Zdrowo nakręceni"!

Najbardziej kreatywni reżyserzy, czyli... dzieci po raz trzeci przygotowują filmy konkursowe opowiadające o gotowaniu, zasadach zdrowego odżywiania i równości w kuchni. Jest o co się starać, bo w tegorocznej edycji konkursu skierowanego do placówek objętych programem Kulczyk Foundation „Żółty Talerz” łączna pula nagród wynosi 45 000 zł. Nagrodzone placówki będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na remont lub zakup niezbędnego do prowadzenia zajęć wyposażenia.

Dowiedz się więcej

Dominika Kulczyk nabyła prawa do Festiwalu Malta

Flagowy projekt kulturalny Poznania, przyciągający wybitnych twórców z całego świata zyska nowe, kobiece oblicze! Po lipcowej zapowiedzi Dominiki Kulczyk pomyślnie sfinalizowano zakup praw do marki Malta Festival Poznań. Transakcja zagwarantowała kontynuację idei trwającego od ponad 30 lat przedsięwzięcia uhonorowanego prestiżową nagrodą EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).

Dowiedz się więcej

Pierwsze źródło wiedzy o menopauzie

Nowa strona zawiera mnóstwo informacji zebranych dzięki naszym ekspertom, może służyć jako znakomite pierwsze źródło wiedzy o menopauzie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszą nową platformą edukacyjną - zachęca Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

 
Dowiedz się więcej