Znamy nominowanych do nagrody konkursu dla pracodawców RównoWaga. Prokobieca firma roku

Projekty w Polsce

– Dziękujemy pracodawcom za tak liczny udział w naszym konkursie. Niezwykle nas on cieszy, bo świadczy o tym, że na polskim rynku pracy coraz bardziej docenia się znaczenie równości płci. Tego, że w swojej różnorodności powinniśmy mieć równe szanse, ponieważ to podnosi potencjał firm – komentuje liczbę zgłoszeń Dominika Kulczyk.

Prezeska Kulczyk Foundation wraz z przedstawicielkami pozostałych organizatorów konkursu weszła w skład kapituły konkursowej, której posiedzenie odbyło się 2 września w Poznaniu, podczas XV Kongresu Kobiet. O tym, którzy pracodawcy zwyciężyli w swoich kategoriach i kto otrzymał wyróżnienia, dowiemy się już 13 października podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), kiedy nastąpi finał konkursu. Tymczasem zaś ogłoszono listę nominowanych do nagród w obu konkursowych kategoriach. Znaleźli się na niej M&J sp. z o.o., Organon Polska Sp. z o.o. i Osborne Clarke (w kategorii firm zatrudniających do 100 pracowników) oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., NatWest i Standard Chartered Poland (firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników).

Słabo z płacami i zdrowiem

W konkursie są oceniane działania pracodawców w pięciu obszarach: polityka równości, rozwój i edukacja, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie. Celem organizatorów jest wyłonienie liderów wśród pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Ich przykłady mają inspirować do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć.

– W dwóch obszarach firmy wypadają słabo. Po pierwsze chodzi o lukę płac. Niewiele firm ją liczy, informuje o niej i w ogóle zajmuje się tym, aby płace kobiet i mężczyzn były wyrównane. Druga kwestia to obszar zdrowia – ocenia dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły. Jak dodaje, lepiej przedstawia się kwestia zachowania równowagi praca-dom, głównie dzięki zapewnieniu możliwości pracy zdalnej, elastycznego czasu pracy i pewnych form wsparcia dla matek. Ponadto wiele firm posiada specjalne działy bądź osoby zajmujące się kwestią równości, które mają za zadanie sformułowanie odpowiedniej polityki w tym zakresie.

Joanna Maliszewska-Mazek, odpowiedzialna za organizację konkursu ze strony Kulczyk Foundation, podkreśla, że nawet w obszarach, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, niektóre rozwiązania proponowane przez uczestników konkursu zasługują na uwagę.

– Nie o wszystkich możemy już mówić, aby nie zdradzać zbyt wiele przed ogłoszeniem ostatecznych wyników, ale na przykład urlopy menstruacyjne, finansowanie psychoterapii osobom, które jej potrzebują, czy też udogodnienia dla kobiet związane z klimakterium, to z pewnością istotne wsparcie w obszarze zdrowia – uważa Joanna Maliszewska-Mazek.

Duże firmy wyznaczają standardy

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, pytana o poziom świadomości pracodawców w zakresie zapewnienia równych szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy, zwraca uwagę na różnice pomiędzy małymi i dużymi firmami w tym względzie.

– Małe i średnie firmy dzisiaj jeszcze nie są tak świadome, że jest potrzebna równowaga i równość w różnych aspektach. Duże, zwłaszcza zagraniczne korporacje, mają swoje globalne programy i znajdują się w czołówce. Jest nadzieja, że przekażą swoim dostawcom i odbiorcom wiedzę i będziemy mieli więcej firm, które będą sobie w tej tematyce lepiej radziły. Pewne zmiany wymuszą dyrektywy unijne. Problem polega na tym, że inaczej realizuje się proces w sposób świadomy, a inaczej, kiedy jest on narzucony odgórnie – zauważa Henryka Bochniarz, która również uczestniczyła w pracach kapituły.

Organizatorzy liczą na to, że pozytywne zmiany w podejściu pracodawców do tematu równości płci w miejscach pracy będą postępować w sposób niewymuszony, m.in. dzięki konkursowi RównoWaga.

– Liderami tych zmian są tegoroczni uczestnicy konkursu, a kolejne edycje z pewnością sprawią, że to grono będzie się poszerzać i obejmować coraz szersze kręgi pracodawców. To efekt domina, znany nam dobrze z innych naszych projektów – przewiduje Dominika Kulczyk.

Więcej o konkursie na stronie rownowaga.org.pl.

Aktualności

Dominika Kulczyk nabyła prawa do Festiwalu Malta

Flagowy projekt kulturalny Poznania, przyciągający wybitnych twórców z całego świata zyska nowe, kobiece oblicze! Po lipcowej zapowiedzi Dominiki Kulczyk pomyślnie sfinalizowano zakup praw do marki Malta Festival Poznań. Transakcja zagwarantowała kontynuację idei trwającego od ponad 30 lat przedsięwzięcia uhonorowanego prestiżową nagrodą EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).

Dowiedz się więcej

Pierwsze źródło wiedzy o menopauzie

Nowa strona zawiera mnóstwo informacji zebranych dzięki naszym ekspertom, może służyć jako znakomite pierwsze źródło wiedzy o menopauzie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszą nową platformą edukacyjną - zachęca Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

 
Dowiedz się więcej

Dajemy głos tym, które dotychczas milczały

Jestem przekonana, że jeśli jako ludzie nie zmienimy naszego podejścia do kobiet i do naszej matki ziemi – to nie ma dla nas przyszłości – uważa Dominika Kulczyk.

Dowiedz się więcej