Jak pomóc uczyć się dzieciom, które doświadczyły traumy?

Zdarza się, że spowolnienie w nauce mylnie jest przypisywane zaburzeniom rozwoju,
a w rzeczywistości wiąże się z traumą powstałą wskutek ciągłego kontaktu z przemocą.

Metoda nauczania, Uerê-Mello dostosowana jest do potrzeb dzieci i nastolatków z blokadami poznawczymi i emocjonalnymi. Więcej na temat założeń jej pedagogiki można przeczytać tutaj.