Nastolatki i ich dążenie do wolności

Aby nastolatki mogły bezpiecznie przejść drogę kształtowania własnej tożsamości i odrębności, ważna jest współpraca rodziców i innych, ważnych w życiu młodego człowieka, dorosłych. Jest to zadanie wymagające dużej dozy cierpliwości, spokojnej, obiektywnej konsekwencji oraz życzliwości i zaufania. 

Tę sytuację dobrze oddaje metafora, w której dorośli są symbolizowani przez basen, w którym dzieci uczą się pływać, a woda jest wolnością, w której dzieci samodzielnie się zanurzają i odpływają od brzegu. Rodzice i inni ważni dorośli są stabilnymi ścianami, do których dzieci dopływają w każdej chwili, kiedy chcą wrócić, złapać oddech, aby potem znowu wypłynąć i trenować. Ściany muszą być stabilne, żeby wytrzymać wszystkie odejścia i powroty. Do dorosłych należy stworzenie bezpiecznej przestrzeni poprzez stawianie rozsądnych granic i konsekwentne informowanie, kiedy zasady zostały naruszone. Dorośli są też trybuną, z której dzieci usłyszą słowa wsparcia, zachęty i otuchy. 

Badania wykazują, że dawanie nastolatkom już od początku etapu dorastania znacznego zakresu autonomii nie tylko poprawia ich samopoczucie i jakość relacji z rodzicami, ale przede wszystkim wpływa na rozwój ważnych kompetencji niezbędnych w samodzielnym, dorosłym życiu. Buduje w dzieciach dobrą samoocenę, zwiększa decyzyjność, poczucie wpływu na świat, empatię, uwrażliwia na potrzeby oraz emocje własne i innych. 

Jest też ciemna strona wolności. Rozwój psychofizyczny nastolatka związany jest z bardzo gwałtownymi zmianami biologicznymi. Ciało rośnie, fizycznie dojrzewa, a emocje nie nadążają. Płaty czołowe mózgu, które są odpowiedzialne za racjonalne podejmowanie decyzji nie są jeszcze do końca rozwinięte, natomiast układ nagrody, który jest związany ze wsparciem emocjonalnym działań, jest w pełni ukształtowany. Powoduje to u dojrzewających młodych ludzi skłonność do zachowań nagłych, nieprzemyślanych, podejmowanych pod wpływem impulsu, presji grupy i bez zastanowienia się nad dalekoterminowymi skutkami. Oprócz płatów czołowych na zachowanie nastolatków wpływają również hormony. Za zmienne nastroje odpowiedzialne są skoki stężenia dopaminy. Pojawia się huśtawka nastrojów, a w jej efekcie nieakceptowalne zachowania, które wiążą się z konsekwencjami i koniecznością zmierzenia się z tym, co się zrobiło. Dziecko powinno dostać od dorosłego informację, dlaczego to zachowanie jest nieakceptowalne, aby następnym razem samo zdecydowało, że nie chce tego zachowania powtórzyć i uwzględniło tym samym w swoim postępowaniu inne osoby oraz ich uczucia. Nieskuteczność stosowania kar polega na tym, że powodują one, że dziecko będzie się bało bycia przyłapanym następnym razem i z lęku a nie w wyniku własnej decyzji posłucha się dorosłego. Jednak, gdy nadarzy się okazja, znowu spróbuje zrobić to samo, tylko będzie się starało lepiej ukryć swoje zachowanie. Stanowczość, konsekwencje, ale przede wszystkim życzliwość i budowanie relacji to elementy niezbędne do stworzenia dobrych warunków do doświadczania przez dzieci świadomej wolności oraz odpowiedzialności za własne decyzje.

Propozycje wspólnych aktywności:

  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, czym dla Niego i dla Ciebie jest wolność. Słuchaj uważnie, nie naciskaj. Nawet jeśli przy pierwszym podejściu nie uda Wam się otwarcie porozmawiać, nie zarażaj się i spróbuj wrócić do tematu przy innej okazji.
  • Opowiedz dziecku o tym, kiedy Ty jako nastolatka/nastolatek poczułaś/poczułeś się wolna/wolny. 
  • Co to była za sytuacja i jak się wtedy czułaś/czułeś?
  • Omówcie ograniczenia wolności, które są dla Was trudne − u dziecka w szkole, u Ciebie w pracy.
  • Porozmawiajcie o tym, czy zakres wolności w Waszych relacjach jest satysfakcjonujący. Jeśli okaże się, że nie, to zastanówcie się, czy możecie go zmienić i na jakich zasadach. Ustal z dzieckiem kilka najważniejszych zasad, które chcecie wprowadzić w domu, wyjaśnij ich cel i ustalcie konsekwencje, jakie dziecko odczuje, gdy nie będzie ich przestrzegać.
  • Przypomnij sobie i opowiedz dziecku o sytuacji, w której będąc w jego wieku, poniosłaś/poniosłeś konsekwencje, które odebrałaś/odebrałeś jako sprawiedliwe i pod wpływem których postanowiłaś/postano- wiłeś nie powtarzać kolejny raz złego zachowania.
  • Zapytaj dziecko, jakim człowiekiem chciało by być. Postaw je przed wyzwaniem, aby miało możliwość ćwiczyć podejmowanie samodzielnie przemyślanych decyzji.
Autor:

Kamila Becker

Psychoterapeutka i trenerka umiejętności wychowawczych. Ukończyła 5-letnie szkolenie Psychoterapii Integracyjnej INTRA oraz dwuletnią Zaawansowaną Szkołę Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców. Obecnie związana zawodowo z Warszawskim Instytutem Psychoterapii WIP oraz prowadzi praktykę zawodową we własnym gabinecie oraz konsultacje online.

Powiązane materiały warte chwili

„Czułość i wolność. Budujmy równowagę w relacjach"

Wszyscy obecnie przechodzimy przez trudny, ale niezwykły czas. Wielu z nas czuje lęk, ale jednocześnie ma nadzieję na zmianę. Przyjrzyjmy się życzliwie swoim rodzinnym relacjom, by z nową energią tworzyć świat po pandemii. 

Dowiedz się więcej

Wolność w domu, wolność w życiu. Jak codziennie o nią dbać?

"Wolność - kocham i rozumiem" brzmią słowa piosenki. I jest zaszyta w nich ważna informacja. Kiedy dodamy "ja kocham" i "ja rozumiem", dojdziemy do tego, że każdy z nas może ją postrzegać inaczej. A czym jest wolność dla was?

Dowiedz się więcej

Szukanie własnych rozwiązań jako wyraz wolności

Tam, gdzie my, dorośli, widzimy „niemożliwe, nieopłacalne, nieważne”, dzieci myślą, kombinują, a ich rozwiązania potrafią nas zaskoczyć.

Dowiedz się więcej