Efekt Domina w Edukacji

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz promowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji. Ich zadaniem jest wsparcie uczniów w lepszym poznawaniu siebie i innych ludzi. Wierzymy, że rozwój tych kompetencji od najmłodszych lat, pozwala stawać się lepszym człowiekiem oraz skuteczniej pomagać swojej wspólnocie.

Podstawą naszych przedsięwzięć edukacyjnych jest działanie w duchu Efektu Domina. Wspierając projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się dbamy o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną do zmiany swojego losu i przyszłości swoich społeczności. 

Wierzymy, że bez względu na rejon świata, wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę lepszego życia. 

Projekty pomocowe Kulczyk Foundation realizowane na całym świecie znajdują odzwierciedlenie w naszych materiałach edukacyjnych, kierowanych do nauczycieli i pedagogów. Na bazie zaprezentowanych w serialu dokumentalnym „Efekt Domina” historii, powstają scenariusze zajęć, z których skorzystało dotąd 15 tysięcy nauczycieli i ponad 300 tysięcy uczniów w wieku od 3 do 15+ lat. W naszych materiałach odwołujemy się do uniwersalnych wartości, które są bliskie ludziom na całym świecie, bez względu na ich pochodzenie, kontekst polityczno-gospodarczy, w którym żyją czy system edukacyjny, w którym funkcjonują. 
Nasz program wspierania edukacji dotyczy takich kwestii jak: rozwój autonomii młodych ludzi, kształtowanie ich poczucia autentyczności oraz rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych. Dostrzegamy także potrzebę wsparcia nauczycieli, edukatorów i rodziców, szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. 
Rozwój nauczycieli to rozwój edukacji
Wierzymy, w niebagatelną rolę nauczycieli w kształtowaniu młodych ludzi, dlatego wspieramy rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Do tej pory w naszych szkoleniach i konferencjach wzięło udział ponad 2 tysiące uczestników. 

Zależy nam na wzmacnianiu dorosłych w dążeniu do
uwrażliwiania ich podopiecznych na otaczającą rzeczywistość. 

Wierzymy, że mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie. Rozwój ten nie będzie możliwy także bez komfortu psychofizycznego dzieci. Mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka realizujemy edukację z zakresu zdrowego odżywiania. W jej ramach przygotowujemy materiały edukacyjne, które powstają we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto realizujemy także szkolenia poświęcone dobremu odżywianiu i promujemy jego zasady.