Kulczyk Foundation

Fundacja rodzinna założona w 2013 roku przez Grażynę Kulczyk, dr. Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk. Walczy z dyskryminacją i nierównością, dotykającymi kobiety i dziewczynki na całym świecie. Celem jej działań jest budowa rzeczywistości pozbawionej ograniczeń ze względu na płeć. Fundacja współpracuje z partnerami społecznymi w różnych częściach naszego globu, inicjując zmiany wykorzystujące zrównoważone rozwiązania. Jak dotąd Kulczyk Foundation zrealizowała międzynarodowe projekty pomocowe w 63 krajach na 6 kontynentach.

Bo najważniejszy jest człowiek.
Dominika Kulczyk
Dominika Kulczyk

Dominika Kulczyk

Przedsiębiorczyni, inwestorka i filantropka. Założycielka i prezeska Kulczyk Foundation - prywatnej fundacji rodzinnej, której podstawowym celem jest walka z problemami dyskryminacji dotykającymi kobiety i dziewczynki na całym świecie. Poprzez działalność tego podmiotu wspiera i współpracuje z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, wdrażając zmiany społeczne oparte na zrównoważonych rozwiązaniach, które nazywa „Efektem Domina”. Jest także autorką ponad 60 filmów dokumentalnych, wyprodukowanych we współpracy z CNN International (w ramach „The CNN Freedom Project”) i TVN (serial dokumentalny „Efekt Domina”), poruszających problemy globalnej dyskryminacji i niesprawiedliwości. Zwolenniczka i propagatorka Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionych w 2015 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding, Rady Nadzorczej Polenergia S.A., współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. W 2018 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz dzieci została odznaczona Orderem Uśmiechu

Ukończyła sinologię w Katedrze Orientalistyki i politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się̨ także na Uniwersytecie w Szanghaju, Uniwersytecie Pekińskim oraz w Rockefeller Foundation i w Bertelsmann Foundation, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu strategicznej filantropii.

Misja

Misja

Powstaliśmy po to, by skutecznie rozwiązywać problemy społeczne, podnosząc jakość życia człowieka.

Wizja

Wizja

Pomaganie powinno stać się działaniem w pełni profesjonalnym, maksymalnie efektywnym i skutecznym, jednak przy zachowaniu wszystkich jednoczących ludzi wartości.

Strategia

Strategia

Pomagamy pomagać, zapewniając transfer najlepszych praktyk z biznesu do świata filantropii.

Zespół Kulczyk Foundation

ZARZĄD:

Dominika Kulczyk - Prezeska Zarządu

Marta Schmude - Prokurent Samoistny

 

RADA FUNDACJI:

Sebastian Kulczyk - Przewodniczący Rady

Waldemar Dąbrowski

Janusz Reiter

Grzegorz Stanisławski

 

DZIAŁ PROJEKTÓW POMOCOWYCH:

Anna Frankowska - Dyrektorka Działu Projektów Pomocowych

Anna Gajewska - Koordynatorka Projektów Pomocowych

Katarzyna Jankowiak - Koordynatorka Projektów Pomocowych

Małgorzata Lewandowska - Koordynatorka Projektów Pomocowych

Joanna Maliszewska - Specjalistka ds. Projektów Pomocowych

Agnieszka Gwiazda - Ekspertka ds. Projektów Dokumentalnych

DZIAŁ PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH:

Beata Kopyt - Dyrektorka Projektów Społecznych

 

DZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH:

Marta Tomaszewska - Dyrektorka Projektów Edukacyjnych

Anna Samsel - Koordynatorka Projektów Edukacyjnych

Dorota Kuszyńska - Koordynatorka Projektów Edukacyjnych

 

DZIAŁ PROGRAMU ŻÓŁTY TALERZ:

Wioleta Szafryna - Dyrektorka Programu „Żółty Talerz”

 

DZIAŁ KOMUNIKACJI:

Katarzyna Alińska - Dyrektorka Działu Komunikacji

Michał Grobelny - Koordynator PR

Mateusz Roszak - Koordynator Marketingu i ePR

DZIAŁ ADMINISTRACJI:

Karolina Dusio - Dyrektorka Administracyjna

Agnieszka Szewczyk - Specjalistka ds. Administracji

Paweł Szymkowiak - Inspektor Ochrony Danych

Zofia Jankowska - Asystentka Pracowni Efektu Domina

 

BIURO ZARZĄDU:

Dominika Majchrzak - Dyrektorka Biura Prezeski Zarządu

Zespół

Raporty roczne

100% otrzymanych środków przekazujemy realizującym projekty organizacjom pozarządowym, dbając o transparentne oraz rzetelne rozliczanie tych darowizn.

Fundacja powstała w lipcu 2013 roku, a jej uroczysta inauguracja miała miejsce 11 lutego 2014 roku.

Materiały dla mediów

Materiały graficzne do pobrania, związane z działalnością Kulczyk Foundation.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: media@kulczykfoundation.org.pl

Cenimy sobie dobry kontakt

Skontaktuj się