Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznane

Wydarzenia
Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznane

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to szczególne miejsce dla naszej rodziny. Absolwentem tej uczelni był mój tato. To on wpajał nam zawsze, że edukacja oznacza wolność, bo otwiera nowe możliwości – mówi Dominika Kulczyk. – UAM to również moja macierzysta uczelnia. Wybrałam piękny choć trudny kierunek – sinologię. Dla mnie jako humanistki to było ogromne wyzwanie, bo mimo że są to studia filologiczne, to nauka była nie mniej wymagająca niż na kierunkach ścisłych – wspomina prezeska Kulczyk Foundation. – Przez ponad dwie dekady moja rodzina ma zaszczyt uczestniczyć w projekcie, którego bohaterami są młodzi ludzie kochający się uczyć, dający sobie szansę na rozwój i wolność dzięki edukacji. – dodaje.

Piękna tradycja

Szacunek dla edukacji, zrozumienie jej znaczenia dla rozwoju młodego pokolenia – to rodzinna tradycja, której wyrazem jest przyznawanie od 25 lat studentom i doktorantom UAM stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu (uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów na stypendystów). Od 2014 r. stypendia są przyznawane także ukraińskim studentom UAM, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w życie uniwersyteckie, działalnością społeczną, kulturalną, czy znajomością kilku języków obcych.

W latach 1999-2023 studentom i doktorantom wypłacono stypendia o łącznej wartości ponad 3,8 mln złotych. Konkurs stypendialny to efekt współpracy Kulczyk Foundation z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacją UAM.

Laureaci

Laureaci konkursu reprezentują różne dziedziny, od nauk ścisłych przez przyrodnicze do humanistycznych, ale łączy ich pasja do nauki, determinacja i podążanie za marzeniami okupione ciężką pracą.

Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wyłoniła 11 grudnia 2023 r. czworo laureatów spośród doktorantów i czworo spośród studentów. Prezentujemy nazwiska laureatów i... gratulujemy! 

Uroczyście i z radością

Sylwetki laureatów konkursu stypendialnego zostały przedstawione podczas uroczystości z udziałem JM Rektora UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej, prezesa Fundacji UAM prof. Hieronima Maciejewskiego oraz dr. Aleksandra Brody reprezentującego Kulczyk Foundation. Prezentacji dokonała prorektor prof. Joanna Wójcik, po czym stypendyści odebrali dyplomy, nie kryjąc radości z wyróżnienia, jakim było dla nich znalezienie się w gronie laureatów.

Izabela Sobczak zajmuje się współczesną prozą kobiet – tym, jak współczesne pisarki odnoszą się do literatury modernistycznej przełomu XIX i XX w. i jak za pomocą tych odniesień próbują opowiadać własne doświadczenie.

– W najbliższych planach mam wyjechanie do University of Sussex w Wielkiej Brytanii, stypendium pomoże mi na szerszą skalę prowadzić tam badania – opowiada.

Siostry Roksolana i Andriana przyjechały z Ukrainy do Polski na studia i studiują filologię ukraińską na UAM.

– Chcemy powiązać swoje życie ze swoim krajem i z filologią, która jest nam bardzo bliska – tłumaczy Roksolana.

– To, że dostałyśmy stypendium na naukę i poświęciłyśmy jej bardzo dużo czasu to dla nas duże wyróżnienie i ważne wydarzenie w naszym życiu, jesteśmy bardzo szczęśliwe – dodaje Andriana mówiąc o stypendium, które otrzymała ona i jej siostra.

– To duża motywacja, aby jeszcze bardziej się starać – potwierdza Roksolana.

Obie siostry bardzo chwalą sobie możliwość studiowania na UAM i panującą tu atmosferę, dzięki której nie czują się w Polsce obco lecz jak część rodziny.

Doktoranci:

 • mgr Magdalena Bogucewicz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (nauki o polityce i administracji),
 • mgr Igor Gontarz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (nauki prawne),
 • mgr Izabela Sobczak ze Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze (literaturoznawstwo),
 • mgr Michał Zacharyasiewicz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych (nauki biologiczne).

Studenci:

 • Natalia Adamska z Wydziału Matematyki i Informatyki (kierunek matematyka),
 • Jakub Łojko z Wydziału Historii (kierunek historia),
 • Julia Perła z Wydziału Fizyki (kierunek astronomia)
 • Karol Wapniarski z Wydziału Filozoficznego (kierunek filozofia).

Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy, po rozpatrzeniu złożonych wniosków wyłoniła 11 laureatów spośród studentów jednolitych studiów magisterskich I oraz II stopnia.

Studenci I stopnia:

 • Anastasiia Datsyshyn z Wydziału Studiów Edukacyjnych (kierunek pedagogika),
 • Oleh Ryzhov z Wydziału Fizyki (kierunek astronomia),
 • Ganna Verbovetska z Wydziału Nauk o Sztuce (kierunek historia sztuki).

Studenci II stopnia:

 • Jelyzaveta Bulhakova z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (kierunek filologia polska),
 • Yuliia Klymenko z Wydziału Neofilologii (kierunek lingwistyka stosowana),
 • Vladyslav Kravchenko z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (kierunek produkcja audiowizualna),
 • Alona Mintianska z Wydziału Chemii (kierunek chemia),
 • Andriana Myroniuk z Wydziału Neofilologii (kierunek filologia wchodniosłowiańska),
 • Roksolana Myroniuk z Wydziału Neofilologii (kierunek filologia wchodniosłowiańska),
 • Kateryna Petrushevska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (kierunek filologia polska),
 • Kateryna Shpahina z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych).

Aktualności

Pozdrowienia dla wspaniałych kobiet!

W Dniu Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim niezwykłym kobietom, z którymi współpracujemy.

Dowiedz się więcej

Malta Festival Poznań nagrodzona GUSTAWEM

Malta Festival została laureatem najwyższej rangą Nagrody Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) – GUSTAW za rok 2023. Wyróżnienie jest szczególne nie tylko z powodu swojej rangi, ale także dlatego, że po raz pierwszy w historii Nagrody nie trafiła ona w ręce konkretnego artysty, lecz doceniono przedsięwzięcie kulturalne.

Dowiedz się więcej

Pierwsze laureatki nagrody Portrety Siostrzeństwa

Burmistrzyni Hrubieszowa Marta Majewska oraz Halina Andruszków i Wiktoria Batryn z Fundacji Uniters zostały 13 lutego uhonorowane nagrodą portalu Sestry wspieranego przez Kulczyk Foundation. – To nagroda dla Polek i Ukrainek, które pokazują, że dobro zwycięża, a więzy siostrzeństwa są silniejsze niż wojna – mówi Dominika Kulczyk, członkini kapituły Portretów Siostrzeństwa, prezeska Kulczyk Foundation.

Dowiedz się więcej