Aktualności

Nagroda im. dr. Jana Kulczyka przyznana

Polska Rada Biznesu po raz 12. uhonorowała swoimi nagrodami osoby, które dzięki wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią znacząco wpływać na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Jedną z nagród, nazywanych biznesowymi Oskarami, wręczyła Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Dowiedz sie więcej

Dr Jan Kulczyk Award presented once again

For the 12th time, the Polish Business Roundtable presented its awards to individuals who, through their perseverance, courage, and entrepreneurship, are able to significantly influence the economic and social reality around us. One of the awards, called the ‘Business Oscars’, was presented by Dominika Kulczyk, President of the Kulczyk Foundation.

Dowiedz sie więcej

Nagroda money.pl dla Okresowej Koalicji

Powołane z inicjatywy Kulczyk Foundation zrzeszenie organizacji i ekspertek zajmujących się problemem wykluczenia menstruacyjnego otrzymało Nagrodę Specjalną czołowego polskiego portalu ekonomicznego. Wyróżnienie odebrała 10 maja Dominika Kulczyk, Prezeska Fundacji.

Dowiedz sie więcej

Money.pl award for the Periodic Coalition

Established on the initiative of the Kulczyk Foundation, the association of organisations and experts in the field of menstrual exclusion received the Special Award of a leading Polish economic portal. The award was received on 10 May by Dominika Kulczyk, the President of the Foundation.

Dowiedz sie więcej
Poprzednia strona
Następna strona
2/58