Peru - Efekt Domina

Projekty międzynarodowe

Dostać się tam można jedynie samolotem lub łodzią. Belén to najbiedniejsza dzielnica Iquitos. Przez pół roku zalewana jest wodami Amazonki, co niesie za sobą wiele problemów dla lokalnej społeczności, takich jak utonięcia czy choroby związane z zanieczyszczeniem wody. „To szokujące, że w miejscu, w którym jest tyle wody, brakuje wody zdatnej do picia” – mówi Esther Díaz z organizacji INFANT. Duży problem stanowią również warunki sanitarne. Kiedy poziom rzeki jest podniesiony, większość nieczystości mieszkańcy odprowadzają bezpośrednio do rzeki. W takiej wodzie ludzie piorą ubrania i zmywają naczynia. Kąpią się w niej dzieci. Dzieci z dzielnicy Belén mają problemy z dotarciem do szkoły czy znalezieniem bezpiecznego miejsca do zabawy.

Pracownicy organizacji INFANT wspierają dzieci w realizacji działań mających na celu zmianę otaczającej rzeczywistości. Należą do nich m.in. projekt ratownictwa „Dzieci na ratunek”, polegający na patrolowaniu miejsc, w których żyją dzieci nieumiejące pływać, czy też lekcji pływania dla najmłodszych. Dzieci angażują się również w walkę z przemocą domową. 

„Najbardziej poruszające w historii tego miejsca jest to, że problemy, z którymi de facto nie mogą poradzić sobie dorośli, próbują rozwiązać dzieci” – mówi Dominika Kulczyk. 

Efekt Domina w niedzielę o godz. 11:00 w TVN, na www.player.pl lub na vimeo.com

Partnerem akcji informacyjnej jest Fakt - gazeta codzienna

Aktualności

Budowa infrastruktury edukacyjnej w Namibii

Kulczyk Foundation wspiera działającą w Namibii organizację SEPO (Sepo Community Based Organization), dzięki której dzieci mieszkające w pobliżu miejscowości Katima Mulilo już wkrótce będą mogły uczyć się w lepszych warunkach.

Dowiedz się więcej

Kulczyk Foundation wspiera walkę z ubóstwem menstruacyjnym w Kenii

Smile Bank Project – to nowe przedsięwzięcie kenijskiej organizacji Project Elimu, wspieranej przez Kulczyk Foundation. Jego celem jest walka z ubóstwem menstruacyjnym i skutkami braku edukacji seksualnej. Fundacja kierowana przez Dominikę Kulczyk finansuje 70 proc. kosztów realizacji tego projektu.

Dowiedz się więcej

Nepal - Efekt Domina

Jednym ze sposobów walki z handlem ludźmi na jest skuteczny system kontroli granic, który utrudnia handlarzom wywożenie swoich ofiar do innych krajów. Granica między Indiami a Nepalem jest otwarta, praktycznie niekontrolowana i ma ponad tysiąc siedemset kilometrów. Swobodny przepływ ludzi i towarów miał usprawnić współpracę handlową między tymi dwoma krajami i tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarki. Granica jest wykorzystywaną przez pośredników biorących udział w handlu ludźmi.

Dowiedz się więcej