Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści?

Nie sposób jest uczyć młodego człowieka, że warto pomagać, jeśli samemu się tego nie robi.

Przemoc, hejt, krzywdzenie innych bierze się z lęków osoby, która krzywdzi. Nienawiść nie jest immanentną cechą człowieka. My nie jesteśmy genetycznie uwarunkowani do agresji, my jesteśmy uwarunkowani do szczęścia i dobra. 

– Hejt jest dziś najpowszechniejszą formą przemocy w Polsce i największym problemem polskich szkół. Z badań wynika, że niemal co drugi młody człowiek w naszym kraju stał się ofiarą hejtu, a co piąty przyznaje się do jego stosowania. Jednocześnie przemoc słowna przyczynia się nawet do połowy skutecznych prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, których liczba w Polsce stale rośnie i już jesteśmy pod tym względem na drugim miejscu w Europie. Walka z hejtem oznacza więc walkę o zdrowie i życie naszych dzieci – powiedziała Dominika Kulczyk.

– Przeciwdziałanie hejtowi wśród młodych ludzi wymaga działania od nas, dorosłych. Musimy edukować dzieci i młodzież, uczyć szacunku i empatii, prostować szkodliwe wzorce z sieci i reagować zawsze, kiedy spotykamy się z przejawami cyberprzemocy – podkreśliła Lucyna Kicińska. Mecenas Piotr Schramm zaznaczył, że powinniśmy korzystać ze wszystkich dostępnych w prawie środków chroniących dzieci przed hejtem. – Nikt kto posuwa się do przemocy zarówno fizycznej, jak i słownej nie może się czuć bezkarny – zaznaczył. 

– Jeżeli nie znajdziemy skutecznego sposobu na przeciwdziałanie hejtowi w polskiej szkole, jego ofiar będzie przybywać. Dlatego chcemy zjednoczyć środowisko nauczycieli w wysiłkach, aby ograniczyć skale tego zjawiska wśród młodych Polaków – podsumowała debatę Dominika Kulczyk.

Powiązane materiały warte chwili

Hejt między uczniami oraz wobec nauczycieli! Co robić?

Rolą dorosłych jest pokazanie dzieciom pozytywnej, obywatelskiej postawy, nieobojętnej na hejt w sieci.

Dowiedz się więcej

Empatia jako sposób bycia razem w klasie

Jakie zadania stają przed współczesnymi nauczycielami? Jak powinni reagować na przemoc i sytuacje hejtu? Drogą do budowy autorytetu nauczyciela jest bycie otwartym na uczniów i współpraca z rodzicami.

Dowiedz się więcej