Razem uruchamiamy Efekt Domina i wyrównujemy szanse

Rekomendacje wypracowane zostały razem z ponad 40 ekspertkami i ekspertami – osobami nauczającymi w szkołach, pracującymi w samorządach, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych. Na zaproszenie inicjatora i twórcy przedsięwzięcia PowerED – Katalyst Foundation – w tworzeniu dokumentu brała udział także reprezentantka Kulczyk Foundation, Dorota Kuszyńska.

Wierzymy, że mądra edukacja, realizowana w duchu wolności, równości i empatii to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobre życie. i dlatego wzięliśmy udział w inicjatywie „PowerED”.

Równość szans edukacyjnych to nie tylko dostęp do zasobów, ale przede wszystkim wsparcie adekwatne do indywidualnych potrzeb. Zalecenia wypracowane przez ekspertów zostały zebrane w pięć rekomendacji dotyczących: budowania relacji, wykorzystania technologii, rozwijania kompetencji kluczowych, dostosowywania przestrzeni szkolnej i podejścia do realizacji podstawy programowej. Każda z nich zakończona jest przykładami działań, które mogą podjąć samorządy, firmy i organizacje pozarządowe, aby pomóc szkolnym społecznościom w niwelowaniu nierówności.

Oprócz diagnozy, jak różne rodzaje wykluczenia wpływają na brak równego dostępu do adekwatnego wsparcia edukacyjnego, rekomendacje skupiają się na wskazaniu praktycznych i możliwych do realizacji działań, które mogą podjąć firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, aby wesprzeć lokalne szkoły w redukowaniu tych wykluczeń.

Dlaczego to tak ważne? Ponieważ pozwala zapobiegać sytuacji, w której dziecko nie realizuje swojego potencjału rozwojowego z przyczyn pozostających częściowo lub całkowicie poza jego wpływem. Niezrealizowany potencjał naszych dzieci to zagrożenie zarówno dla ich przyszłości, jak i perspektyw gospodarczych naszego kraju.

Warto przypomnieć, że pandemia nasiliła, ale też przede wszystkim odsłoniła znaczące nierówności między szansami edukacyjnymi dzieci w Polsce.

  • Tylko 34 proc. polskich 13-latków czuje wystarczające wsparcie ze strony nauczycieli, a wśród 15-latków – zaledwie 21 proc. dziewcząt i 31 proc. chłopców. To najgorszy wynik w Europie.
  • Aż 13 proc. polskich rodzin nie może sobie pozwolić na zakup korepetycji dla dziecka, mimo deklarowanych chęci.
  • 15 proc. Polaków w wieku 15-64 lata ma wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub niepełne podstawowe, więc może nie umieć pomóc dziecku w nauce.

Co możemy z tym zrobić? Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami i podjęcia się próby realizacji choć jednego z proponowanych rozwiązań. Razem możemy więcej.

ZOBACZ REKOMENDACJE

W zespole redagujących dokument znaleźli się przedstawiciele m.in.: Stowarzyszenia Dobra Edukacja, Fundacji Szkoła z Klasą, Kulczyk Foundation, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Orange, Learnetic, Escola, IBM Polska, Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych, a także szkół podstawowych w Puławach, Krakowie, Błoniu, Olsztynie.

Więcej informacji o przedsięwzięciu PowerED: power-ed.pl

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych