Międzynarodowy Dzień Dziewcząt – „Mój głos, nasza równa przyszłość”

W tym roku Międzynarodowy Dzień Dziewcząt odbywa się pod hasłem „Mój głos, nasza równa przyszłość” („My Voice, Our Equal Future”). Usłyszmy dziewczęta i to, co dla nich jest ważne, czego one pragną dla siebie i świata, jakie mają pomysły i jakie widzą rozwiązania. Oddajmy im głos!

Dlaczego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt?

Choć dziewczęta i kobiety stanowią mniej więcej połowę ludności świata, nie funkcjonują na tych samych zasadach co druga połowa. Równość płci, będąca prawem człowieka, nadal nie została osiągnięta i w każdej części świata dziewczynki i kobiety wciąż doświadczają dyskryminacji i przemocy.

 

 • Dla dziewczyny każdy rok edukacji to szansa na wyższe wynagrodzenie w przyszłości: każdy rok szkoły podstawowej zwiększa je o 10–20%, a każdy rok szkoły średniej o 15–25%.
 • Ok. 90% swoich zarobków dziewczyny i kobiety inwestują w swoją rodzinę i społeczność. Chłopcy i mężczyźni – zwykle między 30 a 40%.
 • 16 mln dziewczynek w wieku 6–11 lat prawdopodobnie nigdy nie rozpocznie nauki w szkole. Problem ten dotyczy o połowę mniej chłopców w tym samym wieku.
 • 25% dziewcząt w wieku 15–19 lat na świecie nie pracuje i nie kształci się. Problem dotyczy 10% chłopców w tym wieku.
 • Co 3. dziewczyna i kobieta na całym świecie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej.
 • 1 na 20 dziewcząt w wieku 15–19 lat, czyli około 13 milionów, była zmuszona do seksu – najczęściej przez swojego stałego partnera.
 • 54% polskich nastolatek zdarzyło się nie pójść do szkoły z powodu bolesnej miesiączki, a 21% musiało zwolnić się ze szkoły z powodu braku środków higienicznych.
 • Polskie dziewczyny mają najbardziej negatywną samoocenę spośród nastolatek w 42 krajach na świecie.
 • Co 3. dziewczyna w wieku 15–19 lat poddawana jest okaleczaniu narządów płciowych w 30 krajach, w których praktyki te występują najczęściej.
 • 12 milionów niepełnoletnich dziewcząt rocznie wydawanych jest za mąż, co naraża je na przemoc domową i mniejszą szansę na kontynuację edukacji.
 • Około 12 milionów dziewcząt rodzi pierwsze dziecko w wieku 15–19 lat. Co najmniej 777 tys. z nich nie ma nawet 15 lat.
 • Powikłania podczas ciąży i porodu są główną przyczyną zgonów dziewcząt w wieku 15–19 lat na całym świecie.
 • Ponad 28 h tygodniowo – 2 razy więcej niż chłopcy – na nieodpłatnych pracach domowych spędzają dziewczyny w wieku 10–14 lat w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

POBIERZ PLAKAT 

Dziewczęta na całym świecie doświadczają nierównego dostępu do korzystania z osiągnięć społecznych i gospodarczych. Narażone są na dyskryminujące normy społeczne i krzywdzące praktyki, takie jak małżeństwa, zanim osiągną pełnoletniość, czy okaleczanie narządów płciowych.

Wejście w okres dojrzewania drastycznie wpływa na sytuację dziewcząt – będąc jeszcze dziećmi, zaczynają być traktowane także jak dorosłe kobiety, poddawane dyskryminującym normom społecznym i krzywdzącym praktykom, szczególnie dotyczącym kontroli cielesności – zarówno poprzez zmuszanie do konkretnych sposobów panowania nad swoim ciałem, ścisłe regulowanie i nieustanne wyrażenie krytyki lub oczekiwań wobec jego wyglądu, jak i przez trening do stereotypowych ról płciowych. Dojrzewanie chłopców nie jest obarczone aż tak wieloma zagrożeniami dla ich zdrowia i dobrostanu.

Inwestycja w działania wspierające równość dziewcząt i chłopców konieczna jest właśnie na etapie dzieciństwa i adolescencji, kiedy to szanse i zagrożenia stojące na drodze do pełnego rozwoju potencjału dziewcząt, jak i decyzje podejmowane przez same dziewczęta i ich rodziców, mają kluczowy wpływ na kształt ich przyszłości – zdrowia, wykształcenia i pracy zawodowej.

Trzeba podjąć konkretne działania i umożliwić dziewczętom zdobywanie wiedzy i umiejętności, wyposażyć je w środki i wzmocnić ich pozycję, aby same mogły decydować o swojej życiowej drodze. Najwyższy czas stworzyć wspierające środowisko, które pozwoli dziewczynom rozwijać się na równi z chłopcami.

Dlaczego wsparcie działań na rzecz dziewcząt jest ważne? 

Doświadczanie dyskryminacji przez dziewczęta nie tylko utrudnia im sięgnięcie po to, co dla chłopców jest dostępne, ogranicza wybory ścieżki edukacyjnej i zawodowej, ale i wpływa na dobrostan psychiczny i poczucie własnej wartości, co sprawia, że tracą odwagę marzyć i sięgać po to, czego chcą, ograniczają swoje ambicje lub skupiają się na udowadnianiu innym, że one też mogą, zamiast kierować się własną potrzebą rozwoju w dziedzinie, która jest dla nich ważna. 

Doświadczanie przemocy – nie tylko fizycznej – w domu czy w szkole, ale też przemocy słownej w miejscach publicznych, poczucie zagrożenia przemocą utrudnia dziewczętom skupienie na ich celach, własny rozwój i skłania do unikania sytuacji, w których grozi im przemoc, co ma konsekwencje także w ich częstszej absencji w szkołach, przestrzeni publicznej i mniejszym udziale w życiu społecznym. 

Te wyzwania skutkują niepełnym wykorzystywaniem swojego potencjału przez dziewczęta i jeszcze przed osiągnięciem pełnoletniości i samodzielności zawężenie perspektyw rozwoju. W konsekwencji połowa dorosłej populacji nie rozwija pełni swoich możliwości działania, co ma wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny. 

 

Zachęcamy do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt, który już 11 października!

Możecie skorzystać z przygotowanych przez nas propozycji lub przygotować wydarzenie wg własnego pomysłu. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie tutaj

 

Źródła danych:

Adolescent pregnancy, World Health Organization (dostęp: 24.09.2020)

A familiar face. Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, New York, 2017.

A New Era for Girls: Taking Stock of 25 Years of Progress, United Nations Children’s Fund, UN Women and Plan International, New York, 2020.

Cele Zrównoważonego Rozwoju, UNIC Warsaw.

Child marriage is a violation of human rights, but is all too common, UNICEF Data (dostęp: 24.09.2020)

Girls spend 160 million more hours than boys doing household chores everyday, UNICEF (dostęp: 24.09.2020)

Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health behaviour in school-aged children (hbsc) study: International report from the 2013/2014 survey, red. Jo Inchley, Dorothy Currie, Taryn Young, Oddrun Samdal, Torbjørn Torsheim, Lise Augustson, Frida Mathison, Aixa Aleman-Diaz, Michal Molcho, Martin Weber and Vivian Barnekow

International Day of the Girl Child – 11 October, UN.org (dostęp 24.09.2020)

Investing in 10-year-old girls will yield huge demographic payoff towards Global Goals – UN.org (dostęp: 24.09.2020)

Menstruacja. Raport z badania jakościowo-ilościowego przygotowany dla Kulczyk Foundation, Warszawa, luty 2020.

Twice as many girls as boys will never start school says new UNESCO Gender eAtlas, UNESCO (dostęp: 24.09.2020)

UNICEF says education for women and girls a lifeline to development, UNICEF (dostęp: 24.09.2020)

Why women make the best tech investments, Tae Yoo, World Economic Forum, weforum.org (dostęp: 24.09.2020)

Powiązane materiały warte chwili

Z czym mierzą się dziewczynki na świecie? Obejrzyjcie filmy i porozmawiajcie o tym!

Jak to jest być dziewczynką w Polsce, Nepalu, Kambodży, Indiach czy Rumunii? Czy gdyby się wszystkie spotkały, to okazałoby się, że potrafią zrozumieć swoje problemy?

 

 

Dowiedz się więcej

Już 11 października Międzynarodowy Dzień Dziewcząt - przyłącz się!

Choć dziewczęta i kobiety stanowią mniej więcej połowę ludności świata, nie funkcjonują na tych samych zasadach co druga połowa. Równość płci, będąca prawem człowieka, nadal nie została osiągnięta. Zapraszamy do udziału w akcji z okazji dnia dziewczyn!

Dowiedz się więcej

Nierówność płci - głosem młodej!

Sprawcami są ludzie, którzy myślą nierówno, a dzieje się tak przez wychowanie, szkołę, znajomych, a nawet literaturę, filmy czy korporacje. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że sami podświadomie przyczyniamy się do tego procesu. 

Dowiedz się więcej