(Nie)łatwa współpraca. Rodzic i nauczyciel: jak rozmawiać i działać bez uprzedzeń

Rodzice i nauczyciele powinni patrzeć na siebie jak na dwie grupy, które łączy wspólny cel – dobro dziecka. 

Szkoła nie jest po to, żeby nauczyć budowy pantofelka i nie jest po to, żebyśmy wiedzieli, jakie są prawe i lewe dopływy Wisły, tylko żeby wychodzili z niej otwarci, tolerancyjni, umiejący myśleć krytycznie, empatyczni ludzie - mówi Dorota Łoboda. 

Kontaktom rodziców z nauczycielami towarzyszy nieufność, a czasem niechęć. Wiele jest uprzedzeń, często podsycanych przez media i komentarze pod artykułami dotyczącymi szkoły. Rodziców określa się jako roszczeniowych, a nauczycieli jako leniwych. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i hejtem? Jakie są najczęstsze stereotypy, które określają pedagogów i rodziców? Z czego mogą wynikać i co umożliwić może dobrą współpracę oraz dialog pozbawiony uprzedzeń?

Powiązane materiały warte chwili

Jak reagować w sytuacji naruszenia praw i wolności nauczycieli?

„Procedury działania proponowane w przypadku naruszenia praw i wolności nauczycieli” to dokument, który powstał w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie tematem uczestników Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści”.

Dowiedz się więcej

Empatia jako sposób bycia razem w klasie

Jakie zadania stają przed współczesnymi nauczycielami? Jak powinni reagować na przemoc i sytuacje hejtu? Drogą do budowy autorytetu nauczyciela jest bycie otwartym na uczniów i współpraca z rodzicami.

Dowiedz się więcej

(Nie)łatwa współpraca. Rodzic i nauczyciel: jak rozmawiać i działać bez uprzedzeń

Dorota Łoboda, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, mówi o (nie)łatwej współpracy rodziców i nauczycieli. Kontaktom tym towarzyszy nieufność, a czasem niechęć. Często wydaje się, że jesteśmy stronami konfliktu, a nie grupami, które mają wspólny cel.

Dowiedz się więcej