(Nie)łatwa współpraca. Rodzic i nauczyciel: jak rozmawiać i działać bez uprzedzeń

Dorota Łoboda, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, mówi o (nie)łatwej współpracy rodziców i nauczycieli. Kontaktom tym towarzyszy nieufność, a czasem niechęć. Często wydaje się, że jesteśmy stronami konfliktu, a nie grupami, które mają wspólny cel.

Zobacz więcej

Jak Madonna z popiołów. O wytrwałości i pracy u podstaw

Rolą nauczycieli jest sprawić, żeby młodzi ludzie wzięli sprawy w swoje ręce, przyjęli odpowiedzialność na siebie, czuli, że wiele zależy od nich. Ze sprawozdań nauczycieli, którzy realizują zajęcia antydyskryminacyjne wynika, że młodzież po takich warsztatach czuje się liderami zmian i skarbnicą wiedzy na temat praw człowieka.

Zobacz więcej

Empatia jako sposób bycia razem w klasie

Jakie zadania stają przed współczesnymi nauczycielami? Jak powinni reagować na przemoc i sytuacje hejtu? Drogą do budowy autorytetu nauczyciela jest bycie otwartym na uczniów i współpraca z rodzicami.

Zobacz więcej

Hejt między uczniami oraz wobec nauczycieli! Co robić?

Rolą dorosłych jest pokazanie dzieciom pozytywnej, obywatelskiej postawy, nieobojętnej na hejt w sieci.

Zobacz więcej

Koniec empatii? O mitach, stereotypach i paradoksach empatii

O mitach, stereotypach i paradoksach empatii opowiadają psycholog Jacek Santorski, zaś Jarosław Szulski – warszawski nauczyciel i autor powieści o szkole – podzieli się swoim doświadczeniem z pracy z młodzieżą i o zmianie roli nauczyciela – z „mędrca na scenie” w „przewodnika w terenie”. To opowieść o tym, co naprawdę działa i jak ważne w nauczaniu są relacje, zaangażowanie i odpowiedzialność. Głos zabiera także sama młodzież: uczniowie Jarka Szulskiego z warszawskiego Gimnazjum im. T. Reytana, którzy mówią, czego dziś sami najbardziej potrzebują, i czego oczekują od swoich nauczycieli.

Zobacz więcej
Poprzednia strona
2/2