Dostęp do środków higieny menstruacyjnej to podstawowe prawo człowieka. Bez niego kobiety i dziewczynki nie mogą żyć z godnością. To oburzające, że dziewczęta na całym świecie nie mają szans na lepszą edukację, a kobiety na pójście do pracy bo są zbyt biedne, aby mieć okres. Zbyt długo zaniedbywano działania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Międzynarodowa społeczność musi się zjednoczyć i podjąć skoordynowaną aktywność na rzecz kobiet i dziewcząt, które każdego miesiąca muszą wybierać czy kupić jedzenie, czy podpaski. Zachęcam każdego zainteresowanego do dołączenia do nas i wspólnego działania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation

– W biznesie decydują kompetencje i wyniki, a nie płeć – mówi Agnieszka Świerszcz, prezeska DHL Parcel Polska. Firma zatrudnia ponad 3200 osób.

Prawie 40% wszystkich pracowników DHL Parcel to kobiety. Panie zajmują także blisko 50% stanowisk menedżerskich i stanowią 40% zarządu. Efekty naszych działań są znacznie lepsze niż w homogenicznym środowisku. Różnorodność przekłada się na kwestie ekonomiczne – mówi w wywiadzie dla WP Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska. Firma jest uczestnikiem programu "Cykl Kariery".

Czytaj dalej

‘Business is driven by competence rather than gender’, says Agnieszka Świerszcz, CEO at DHL Parcel Polska. The company employs more than 3,200 people.

Nearly 40% of all DHL Parcel employees are women. Women also hold almost 50% of managerial positions and make up 40% of the Management Board. Our activities are more efficient compared to a homogeneous environment. Diversity translates into financial performance’, said Agnieszka Świerszcz, CEO of DHL Parcel Polska, in an interview with WP. Her company takes part in the ‘Career Cycle’ programme.

Czytaj dalej

Biznes może walczyć z wykluczeniem menstruacyjnym

Walka z wykluczeniem menstruacyjnym jest równie ważnym elementem dbania o różnorodność i zapobiegania dyskryminacji jak, chociażby, zwalczanie luki płacowej i szklanego sufitu, o których mówi się głośno już od dawna. I nie wymaga ona ani szczególnego wysiłku, ani dużych nakładów finansowych – uważa Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Czytaj dalej

Dostępna podpaska może zrobić dla komfortu pracy więcej niż najdroższa strategia

- Zapewnienie dostępu do środków higienicznych bezpośrednio w toalecie zakładowej jest proefektywnym działaniem. To krok z myślą o zdrowiu, szczególnie psychicznym, ale też wyraz szacunku dla aktywnych zawodowo kobiet - mówi Monika Jurczyk, szefowa działu HR w Fabryce Plastików Kwidzyn, która należy do francuskiej grupy PVL-Plastivaloire.

Czytaj dalej
Następna strona
1/10