Dostęp do środków higieny menstruacyjnej to podstawowe prawo człowieka. Bez niego kobiety i dziewczynki nie mogą żyć z godnością. To oburzające, że dziewczęta na całym świecie nie mają szans na lepszą edukację, a kobiety na pójście do pracy bo są zbyt biedne, aby mieć okres. Zbyt długo zaniedbywano działania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Międzynarodowa społeczność musi się zjednoczyć i podjąć skoordynowaną aktywność na rzecz kobiet i dziewcząt, które każdego miesiąca muszą wybierać czy kupić jedzenie, czy podpaski. Zachęcam każdego zainteresowanego do dołączenia do nas i wspólnego działania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation

Miesiączka to nie tabu. Jak rozmawiać o niej w pracy?

"Wyluzuj! Zbliża ci się okres?" – w firmie, dla której dobre samopoczucie i zdrowie wszystkich pracowników jest ważne, nie ma miejsca na takie komentarze. Jak odpowiedzieć na potrzeby osób menstruujących, pracodawcom podpowiadają twórcy jednej z kampanii społecznych.

Czytaj dalej

Biura bez tabu i bez stygmatyzacji miesiączki

Pracując z różnymi firmami, spotykam się z sytuacją, że w niektórych z nich kobiety w ogóle nie miesiączkują - przez tygodnie, miesiące a nawet lata. Dlaczego? Ze stresu. Bo organizm myśli, że jest na wojnie – wyjaśnia Iwona Firmanty, psycholożka, trenerka biznesu, a także właścicielka firmy Human Skills. – Dlatego tak ważne jest, by menstruująca sama miała szacunek do swojego ciała. To piękny sygnał od organizmu, że jest kobietą. I dobrze byłoby, gdyby firma także sprzyjała jej w tych trudnych dniach – podkreśla.

Czytaj dalej

Offices free from menstruation taboo and stigma

“Working with different companies, I encounter situations that in some of them women do not menstruate at all—for weeks, months or even years. Why? Because of the stress. Because the body thinks it is at war,” explains Iwona Firmanty, a psychologist, business coach and owner of Human Skills. “That is why it is so important for a menstruating woman herself to respect her body. It is a beautiful signal from her body that she is a woman. And it would be great if her company also supported her in these difficult days,” she stresses.

Czytaj dalej
Następna strona
1/8