Kulczyk Foundation pomaga kobietom na całym świecie

Wydarzenia

W poprzednich latach Kulczyk Foundation realizowała projekty pomocowe w niezwykle szerokim zakresie. Działaliśmy na rzecz wykluczonych, dyskryminowanych i prześladowanych z powodów ekonomicznych, politycznych, społecznych czy kulturowych. Wsparliśmy tym samym partnerskie organizacje pozarządowe aktywne w różnych częściach globu. Jak dotąd z naszą pomocą dotarliśmy do 65 krajów na 6 kontynentach. Dzięki Kulczyk Foundation udało się zmienić na lepsze sytuację ponad 600 tys. osób na całym świecie.

Wsparcie dla ofiar niesprawiedliwości i dyskryminacji

Teraz, zgodnie z nową strategią mojej fundacji, działalność Kulczyk Foundation skupiać się będzie przede wszystkim na realizacji projektów na rzecz kobiet i dziewcząt oraz wsparciu tych organizacji pomocowych, które kierowane są przez kobiety. Szczególny nacisk położony zostanie na przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu. Jeszcze szerzej będziemy więc działać na rzecz osiągnięcia 5. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zakładającego osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie społecznej pozycji kobiet i dziewcząt. Naszą misją jest stworzenie świata, w którym każda z nich może czerpać ze swojej wewnętrznej siły i talentów, realizując marzenia oraz zaspokajając swoje potrzeby, podążając drogą ku wolności, równości i niezależności.

Ciało, świadomość i byt

Niosąc pomoc w wymiarze materialnym, przekazujemy też wiedzę, która ułatwia kobietom realizację ich potencjału. Opieramy się w ten sposób na zasadzie efektu domina. Działania interwencyjne inspirują i inicjują dalsze pozytywne rezultaty. Powstaje więc prawdziwy łańcuch dobra - efekt końcowy całego projektu jest zatem wielokrotnie większy niż pierwotna aktywność pomocowa. Pośród wielu aktywnych projektów realizowanych przez Kulczyk Foundation, wymienić można kilka przykładowych, których beneficjentkami są kobiety mieszkające przede wszystkim w krajach rozwijających się. W każdym z nich ich wolność wspierana jest w sferach ciała, świadomości i bytu.

W Bangladeszu, kierowana przeze mnie fundacja, wsparła HOPE Foundation, dzięki czemu możliwe stało się współfinansowanie budowy nowego szpitala dla kobiet w okolicach Cox’s Bazar. Realizowany jest tam też projekt pomocy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet Rohindża przebywających w obozach dla uchodźców. Problem jest niezwykle poważny, bo cierpienie natury psychicznej (depresja, syndrom stresu pourazowego, myśli samobójcze) jest codziennością niemal wszystkich uciekinierów z Mjanmy.

W Kenii działamy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu. Kulczyk Foundation współpracuje tam z organizacją Project Elimu. Dzięki temu dziewczynki ze slumsów Nairobi otrzymują środki higieniczne. Prowadzone są tam też szkolenia na temat zdrowia reprodukcyjnego. Podobny projekt realizowany jest w Nepalu, gdzie wspieramy Days for Girls. Organizacja ta dostarcza Nepalkom z dystryktu Kalikot podpaski wielorazowego użytku i prowadzi szkolenia tak dla dziewcząt, jak i chłopców. To bardzo istotne, bo na wiejskich obszarach Nepalu aż 76% dziewcząt nie ma dostępu do żadnego źródła informacji o menstruacji. Istotnym problemem są również uwarunkowania kulturowe i religijne, wzmacniające dyskryminację kobiet.

Dzięki współpracy Kulczyk Foundation z organizacją Juanfe z Kolumbii, możliwe stało się współfinansowanie programu „360 stopni”, polegającego na wsparciu nastoletnich matek żyjących w slumsach miasta Cartagena de Indias. Otrzymują one pomoc psychologiczną, mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz mogą brać udział w kursach i szkoleniach zawodowych. Projekt edukacyjny, dotyczący przede wszystkim życia seksualnego, realizowany jest również w Rumunii. Kulczyk Foundation wspiera tam organizację Policy Center for Roma and Minorities, która zajmuje się dziewczętami pochodzenia romskiego, żyjącymi w Ferentari, jednej z najbiedniejszych dzielnic Bukaresztu.

Szczególnie trudna jest sytuacja kobiet i dziewcząt żyjących w Indiach. Powszechne jest tam przymusowe wydawanie nieletnich za mąż, a ok. 200 mln obywatelek tego państwa nie wie, w jaki sposób dbać o higienę podczas menstruacji. 23% z nich rezygnuje ze szkoły i doświadcza piętnowania w czasie miesiączki. Dlatego też Kulczyk Foundation wspiera działającą w slumsach Pune organizację Institute of Health Management Pachod (IHMP). Organizuje ona szkolenia uświadamiające dla dziewczynek z zakresu przysługujących im praw oraz zdrowia reprodukcyjnego.

Kulczyk Foundation wspiera także projekty na rzecz kobiet realizowane w Polsce. Dwa razy do roku organizowany jest specjalny Konkurs Grantowy, w którym udział biorą przedsięwzięcia zgłaszane przez fundacje, stowarzyszenia czy podmioty należące do samorządu regionalnego. Warunkiem zgłoszenia jest zaproponowanie projektu, którego beneficjentkami są kobiety i dziewczynki. W ostatniej, 8. edycji Konkursu Grantowego 11 zwycięskich podmiotów otrzymały łącznie prawie 250 tys. zł. Z przyznanych grantów skorzystają kobiety chore na nowotwór piersi, uczennice mające problem z dostępem do środków higienicznych podczas okresu, ofiary przemocy z Białorusi, ale także gospodynie wiejskie czy lokalne artystki i rzemieślniczki. Dodatkowo mocno angażujemy się na rzecz najbiedniejszych dzieci w Polsce. Udało nam się zbudować największy w Polsce prywatny program wsparcia żywienia dzieci w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Żółty Talerz. W 2020 roku wystartowała 5. jego edycja.

Nie tylko projekty pomocowe

Warto podkreślić, że Kulczyk Foundation działa wielotorowo - zarówno niosąc realną pomoc, jak i wpływając na zmianę świadomości społecznej. W tę drugą sferę aktywności fundacji wpisują się filmy dokumentalne, które powstają we współpracy z TVN Discovery i CNN International. Zwracamy w nich uwagę świata na istotne problemy społeczne, związane z ubóstwem, nietolerancją i wykluczeniem. Większość z nich dotyczy spraw kobiet. Tematyka poszczególnych odcinków powiązana jest z projektami pomocowymi realizowanymi przez Kulczyk Foundation.

To jednak nie wszystko. Kulczyk Foundation prowadzi również działalność edukacyjną. Od kilku miesięcy wspólnie z Fundacją „Gazety Wyborczej” i „Wysokimi Obcasami” prowadzimy akcję społeczną „Czułość i Wolność. Budujmy równowagę w relacjach”, w ramach której publikowane są inspirujące artykuły, reportaże i wywiady, dotyczące koniecznej zmiany relacji międzyludzkich podczas i po pandemii. Miejmy nadzieję, że już wkrótce czeka nas czuła rewolucja – nadejście nowej, bardziej kobiecej wersji otaczającego nas świata. Stawiającego na empatię i wolność do bycia sobą.

Wszystkie opisane powyżej projekty to jedynie część działalności Kulczyk Foundation. Planujemy już też kolejne - będzie ich znacznie więcej. Stale podnosimy sobie poprzeczkę i rozwijamy sieć mądrej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Dominika Kulczyk
Prezeska Kulczyk Foundation

Tekst opublikowany pierwotnie w strategicznym raporcie UN Global Compact Yearbook Poland 2020/21

Aktualności

Hiszpania: Zostawcie nasze ciała

Obrzezanie (obcięcie) żeńskich narządów płciowych to nie jest tylko problem niewielu plemion w Afryce, żyjących zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami! To problem, który dotyczy kobiet na całym świecie! Szacuje się, że ponad 200 mln kobiet na naszej planecie poddano okaleczeniu narządów płciowych (w skrócie FGM – female genital mutilation).

Dowiedz się więcej

Efekt Domina – seria 8: Wolne, mimo wszystko

Tragedia imigrantek zmuszanych do prostytucji we Włoszech, cierpienie afrykańskich ofiar rytualnego okaleczania żeńskich narządów płciowych, upokorzenia i przekreślone szanse dziewcząt cierpiących z powodu ubóstwa menstruacyjnego, czy codzienność kobiet z Bośni i Hercegowiny, które dziedziczą i przekazują traumę wojny – to najważniejsze problemy jakie Dominika Kulczyk porusza w nowym, ósmym już sezonie serialu dokumentalnego „Efekt Domina”. Po raz pierwszy program poświęcony jest w całości kobietom i sile z jaką mierzą się z trudnościami wynikającymi z patriarchalnej kultury, tradycji, trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej. Te bardzo osobiste historie o kobiecej sile, odwadze i niezgodzie na wykluczenie to dowód, że kobiety są „wolne, mimo wszystko”.

Dowiedz się więcej

Czym jest ubóstwo menstruacyjne? (podkast)

Czy wiecie, na czym polega problem ubóstwa menstruacyjnego i dlaczego dotyczy on każdego i każdej z nas? Nie? Zapraszamy zatem do odsłuchania podkastu przygotowanego przez redakcję „Wysokich Obcasów” i Kulczyk Foundation w ramach akcji „Czułość i Wolność. Budujmy równowagę w relacjach”.

Dowiedz się więcej