Scenariusze +15 lat - edycja 2

Podyskutujmy

Jak zacząć, czyli najtrudniejszy pierwszy krok

Przygotowując tekst, trzeba myśleć nie tylko o tym, by wyczerpywał temat, ale też by był ciekawy, miał w sobie określoną dramaturgię i nie nudził odbiorcy. Elementem, który to umożliwia, jest m.in. wstęp. We wstępie nadawca nie tylko formułuje swoje cele i nawiązuje kontakt z odbiorcą, ale też wzbudza jego zainteresowanie. Nierzadko to od wstępu zależy, czy ktoś będzie na tyle zaintrygowany przekazem, by wysłuchać lub przeczytać go w całości, dlatego też wymaga on starannego opracowania.

CELE

  • Uświadomienie uczniom roli wstępów w różnych rodzajach tekstów
  • Wyposażenie uczniów w narzędzia pozwalające w stosowny, atrakcyjny i skuteczny perswazyjnie sposób rozpoczynać teksty zróżnicowane gatunkowo

Materiały do pobrania ×
Jak zacząć, czyli najtrudniejszy pierwszy krok. Scenariusz .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 1. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 2. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 3. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 4. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 5. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 6. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 6. Załącznik .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę