Scenariusze +15 lat - edycja 2

Podyskutujmy

Zanim zaczniesz

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ 

Rozwijanie umiejętności potrzebnych do wyrabiania i wyrażania własnego zdania oraz poznawania zdania innych, a co za tym idzie wzmacnianie i poszanowanie swojej i czyjejś wolności 

WSKAZÓWKI PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI WARSZTATÓW „RETORYKA” 

Zeszyt składa się z wprowadzenia i 6 scenariuszy warsztatów poświęconych retoryce. Każdy scenariusz składa się z pakietu wiedzy, przebiegu zajęć, ćwiczeń, rozwiązań i komentarzy. 

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z pakietami wiedzy niezbędnymi do realizacji każdego scenariusza. 

  • Zdecyduj, które ćwiczenia z danego scenariusza najbardziej odpowiadają potrzebom Twoich uczniów. Niektóre z nich są powiązane i powinny być realizowana razem, co zostało oznaczone w tabelce z przebiegiem zajęć. 
  • Przed zajęciami wydrukuj karty pracy dla uczniów. 
  • Zapoznaj się z 6. sezonem serialu dokumentalnego „Efekt Domina” (8 odcinków na stronie www.kulczykfoundation.org.pl). 
  • Odcinki 6. sezonu stanowią inspirację do dyskusji na tematy zamieszczone na końcu zeszytu „Retoryka”. Po realizacji warsztatów możesz zająć się wszystkimi proponowanymi tematami lub wybrać z uczniami te, które według Was byłyby najważniejsze. 
  • Poproś uczniów, aby przygotowując się do dyskusji (debaty) na dany temat, każdorazowo zapoznali się z odcinkiem, którego on dotyczy. 
Materiały do pobrania ×
Wstęp i struktura warsztatów .pdf - POBIERZ
Tematy do dyskusji .pdf - POBIERZ

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ 

Rozwijanie umiejętności potrzebnych do wyrabiania i wyrażania własnego zdania oraz poznawania zdania innych, a co za tym idzie wzmacnianie i poszanowanie swojej i czyjejś wolności 

WSKAZÓWKI PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI WARSZTATÓW „RETORYKA” 

Zeszyt składa się z wprowadzenia i 6 scenariuszy warsztatów poświęconych retoryce. Każdy scenariusz składa się z pakietu wiedzy, przebiegu zajęć, ćwiczeń, rozwiązań i komentarzy. 

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z pakietami wiedzy niezbędnymi do realizacji każdego scenariusza. 

  • Zdecyduj, które ćwiczenia z danego scenariusza najbardziej odpowiadają potrzebom Twoich uczniów. Niektóre z nich są powiązane i powinny być realizowana razem, co zostało oznaczone w tabelce z przebiegiem zajęć. 
  • Przed zajęciami wydrukuj karty pracy dla uczniów. 
  • Zapoznaj się z 6. sezonem serialu dokumentalnego „Efekt Domina” (8 odcinków na stronie www.kulczykfoundation.org.pl). 
  • Odcinki 6. sezonu stanowią inspirację do dyskusji na tematy zamieszczone na końcu zeszytu „Retoryka”. Po realizacji warsztatów możesz zająć się wszystkimi proponowanymi tematami lub wybrać z uczniami te, które według Was byłyby najważniejsze. 
  • Poproś uczniów, aby przygotowując się do dyskusji (debaty) na dany temat, każdorazowo zapoznali się z odcinkiem, którego on dotyczy. 
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę