Scenariusze +15 lat - edycja 2

Podyskutujmy

Spójność i struktura, czyli porządki tekstowe

W tym scenariuszu pokażemy, w jaki sposób zapanować nad cząstkami tekstu, jak go poukładać, połączyć poszczególne elementy, po prostu: jak osiągnąć tekstowy porządek. Zastanowimy się też nad ostatnimi zdaniami, czyli nad tym jak ważne jest zakończenie.

CELE

  • Wyrobienie nawyku konstruowania planu wypowiedzi
  • Kształcenie umiejętności świadomego łączenia różnych partii wypowiedzi
  • Refleksja nad rolą zakończenia wypowiedzi i sposobami jego konstruowania
  • Doskonalenie umiejętności odtwarzania kompozycji przekazu
  • Rozpoznawanie wykładników spójności tekstowej

Materiały do pobrania ×
Spójność i struktura, czyli porządki tekstowe. Scenariusz .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 1. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 2. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 3. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 4. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 5. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 6. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 7. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 8. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę