Scenariusze +15 lat - edycja 2

Podyskutujmy

Wysławiamy się, czyli odpowiednie dać rzeczy słowo

Stosowne, jasne, estetyczne oraz przekonujące wysłowienie stanowi jedną z kluczowych umiejętności z zakresu retoryki. Świadome stosowanie środków stylistycznych, zgodne z ich funkcją i przeznaczeniem, stwarza możliwość dostosowania wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, zakładanego celu oraz kompetencji interlokutorów. Środki stylistyczne pozwalają ubarwić wypowiedź, zaciekawić nią słuchaczy, wywołać pożądane emocje oraz wyrazić określone treści w oryginalny sposób. Warto również zwrócić uwagę na relacje pomiędzy wolnością w doborze środków a ograniczeniami, jakie nakładają na autora tekstu różnorakie uwarunkowania komunikacyjne czy stylistyczne, jak chociażby zasada stosowności (decorum).

CELE

  • Poznanie wybranych środków stylistycznych, ich funkcji i możliwości zastosowania w tekście
  • Rozpoznawanie środków stylistycznych w tekście
  • Wykształcenie umiejętności świadomego stosowania różnorodnych środków stylistycznych w tekstach tworzonych przez uczniów

Materiały do pobrania ×
Wysławiamy się, czyli odpowiednie dać rzeczy słowo. Scenariusz .pdf - POBIERZ
Załącznik do scenariusza .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 1. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 2. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 3. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 4. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 5. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 6. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę