Scenariusze +15 lat - edycja 2

Podyskutujmy

Argumentacja, czyli jak przekonać nieprzekonanych

Dlaczego warto poznawać mechanizmy związane z przekonywaniem innych? Znajomość zabiegów perswazyjnych pozwala na osiągnięcie sukcesu komunikacyjnego – na osiągnięcie przynajmniej części celów, chroni nas również przed zbyt dużą podatnością na metody używane przez naszych rozmówców. W tym scenariuszu zaproponowane zostaną treści związane z tworzeniem skutecznych argumentów oraz z ich odkrywaniem w wypowiedziach innych osób.

CELE

  • Uświadomienie rozmaitości działań służących przekonywaniu: wypowiedzi ustne i pisemne oraz zachowania niewerbalne
  • Przegląd wybranych strategii perswazyjnych
  • Doskonalenie sprawności odnajdywania argumentów w odbieranych wypowiedziach
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego doboru argumentów, dostosowanych do danej sytuacji komunikacyjnej (zwłaszcza do wrażliwości odbiorcy), z uwzględnieniem różnic między argumentacją emocjonalną i racjonalną
  • Uwrażliwienie na problem rozróżniania działań etycznych (perswazja) i nieetycznych (manipulacja)

Materiały do pobrania ×
Argumentacja, czyli jak przekonać nieprzekonanych. Scenariusz .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 1. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 2. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 3. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 4. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Ćwiczenie 5. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę