Scenariusze +15 lat - edycja 1

Podyskutujmy

Warsztat 3. Rodzaje pytań

Zadawanie pytań bazuje na postawie ciekawości. Im mniej wiemy i im więcej chcemy się dowiedzieć, tym większą mamy otwartość w zadawaniu pytań.

Nie ma „głupich pytań”. Każde zadane pytanie wyraża jakąś potrzebę pytającego. Natomiast możemy nauczyć się pytać tak, aby zachęcać rozmówcę do rozmowy i aby nasze rozmowy były dla nas ciekawe i przyjemne.

CELE ZAJĘĆ

  • Poznanie rodzajów pytań i ich funkcji podczas debaty
  • Przećwiczenie umiejętności zadawania pytań otwartych

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Rodzaje pytań” .pdf - POBIERZ
Warsztat 3 Scenariusze 15+ edycja 2018 ×
Grafika nr 1 .pdf - POBIERZ
Grafika nr 2 .pdf - POBIERZ
Grafika nr 3 .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę